Välkommen till Torsnet

Vi förser Torsås kommun med produkter och service inom Fiber, Fjärrvärme samt Vatten & avlopp.

Vad är Torsnet

Torsnet är ett kommunägt företag som ansvarar för infrastruktur inom Fjärrvärme, Vatten & avlopp samt Fiber. Med stort fokus på hållbarhet levererar vi lösningar för invånare och företag i Torsås kommun för att stärka en redan attraktiv region och skapa en levande landsbygd.

Driftinformation
Fiber

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

Driftinformation
Fjärrvärme

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

Driftinformation
Vatten & avlopp

2024-02-16

Viss trycksänkning kan förekomma i Torsås och Kvilla från och med måndag 19/2 till onsdag 28/2 på grund av planerat reparationsarbete. Tack för visad förståelse! Hälsningar Torsnet AB

Nyheter

2024-01-17

Vi har nu kopplar in ca 1400 kunder och har ca 1050 kunder som valt en tjänst i vårt fibernät. Installation av sista beställda kunderna pågår i alla etapperna. Pågående projektet rörande fiberutbyggnad i Torsås kommuns regi kommer att avslutas vid årsskiftet 2023/24. Våra entreprenörer kommer att avsluta, återställa och färdigställa utbyggnaden inom kort. För […]

Läs mer

2024-01-08

Vi vill påminna dig om att det är viktigt att ha det frostfritt vid vattenmätaren. Om vattenmätaren inte skyddas mot kyla, kan den frysa sönder och orsaka stora vattenskador. Detta kan leda till merkostnader för både dig och oss. För att undvika detta, vänligen se till att vattenmätaren placeras i ett frostfritt utrymme och att […]

Läs mer

2023-10-31

Kraftigt ökade kostnader för införskaffning av biobränsle och övriga leverantörers höjda priser medför att fjärrvärmepriset behöver justeras. Höjningen kommer att bli 11% på samtliga prisparametrar. Den totala kostnaden för en villa med förbrukning på 20 000 kWh höjs i genomsnitt med ca 208 kr/månad (se tabell nedan). Energipriset höjs med 11:45 öre/kWh inklusive moms för småhus, […]

Läs mer