Välkommen till Torsnet

Vi förser Torsås kommun med produkter och service inom Bredband, Fjärrvärme samt Vatten & avlopp.

Vad är Torsnet

Torsnet (före detta Torsås Fjärrvärmenät AB) är ett kommunägt företag som ansvarar för infrastruktur inom Fjärrvärme, Vatten & avlopp samt utbyggnad av bredbandsnätet. Med stort fokus på hållbarhet levererar vi lösningar för invånare och företag i Torsås kommun för att stärka en redan attraktiv region och skapa en levande landsbygd.

Driftinformation
Bredband

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

Driftinformation
Fjärrvärme

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

Driftinformation
Vatten & avlopp

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

Nyheter

2021-10-13

Läs mer

2021-10-01

Fr.o.m. 1 januari 2022 höjer vi fjärrvärmepriset med 2% för företag och med 3 % för industri. Prishöjningen kommer att synas på din faktura som skickas ut i början av februari 2022. Ökade omkostnader och behovet av investeringar ligger till grund för höjningen.

Läs mer

2021-09-09

Vattenläckan i Torsås är åtgärdad. Spola i kranen en stund för missfärgat vatten. Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Läs mer