Spam mail från namn.efternamn@torsas.se

Det har kommit till vår kännedom att personer har fått ett e-postmeddelande från namn.efternamn@torsas.se där det står att du har en ”förfallna faktura för din senaste beställning”. 

Vi skickar inga e-post påminnelser från våra personliga e-postadresser, typ namn.efternamn@torsas.se

Vänligen öppna inte meddelandet utan ta bort det.

Torsnet AB

Anslutningar

Efter våra utskick har det tagit fart på inkomna anmälningar. Vi har nu totalt 723 beställningar i alla våra etapper.

Vi gräver för fullt i Etapp 1, Brömsebro upp mot Gettnabo och ska installera vår första teknikhus i maj.

Vi kommer snart göra ett utskick till i etapp 1 då vi kommer att stänga etappen för beställningar under april månad.

Du kommer sedan kunna göra efteranmälningar. Det vi inte kan garantera är, när vi kan komma tillbaka för att gräva och installera eller till vilken kostnad.

Vi önskar alla en Glad Påsk !