Angående det brevutskick som gått ut till hushåll om fiberutbyggnad

På förekommen anledning vill kommunen informera om, att den fiberutbyggnad
som sker i Torsås kommuns regi fortgår precis som planerat. I dagarna har
ett utskick gått ut till delar av kommunens hushåll om kommande fiberutbyggnad.

Detta utskick har inte skett i samverkan med kommunen.
Om du har tecknat avtal med Torsås kommun/ Torsnet om fiberutbyggnad behöver du inte göra något mer.