Kundbesök och tomtgrävningar

Vi är nu i full gång med kundbesök och tomtgrävningar i etapp 2. Under augusti kommer vi att driftsätta tekniknoden och därefter kunna påbörja kundinstallationerna.

Vår tekniknod i Gullabo kommer att driftsättas under augusti och även där kommer kundinstallationerna påbörjas.

Vi har nu 1214 beställningar fiber och 135 kunder inkopplade i vårt nät.

Spolning av vattenledningar i Söderåkra

Spolning(omsättning av vatten) pågår av vattenledningar i Söderåkra. Risk för missfärgning av vatten förekommer. Om vattnet blir brunt kan man fortsätta spola tills vattnet blir klart igen.