2024-02-16

Viss trycksänkning kan förekomma i Torsås och Kvilla från och med måndag 19/2 till onsdag 28/2 på grund av planerat reparationsarbete. Tack för visad förståelse! Hälsningar Torsnet AB

Läs mer

Avklarad

2024-01-27

Vi har en vattenläcka på Idrottsvägen i Söderåkra. För att laga läckan behöver vi stänga av Idrottsvägen och Gamla Prästgårdsvägen. Vattnet kan behöva stängas av vid lagning och brunt vatten kan förekomma under och efter. Undvik vittvätt de närmsta dagarna. Tack för er förståelse!

Läs mer

Avklarad

2023-11-30

Just nu har vi driftstörningar i fjärrvärmeproduktionen. Problemet är lokaliserat och beräknas vara åtgärdat om ca 4 timmar, kl 14:30 ungefär.

Läs mer

Avklarad

2023-08-22

Ledningsarbetet på Stationsvägen i Söderåkra har gått bättre än förväntat, så vi behöver inte ha vattnet avstängt mer. Nu när vattnet släppts på igen kan brunt vatten förekomma. Det bör försvinna om Ni spolar i kranen en stund. Undvik vittvätt de närmsta dagarna efter. Stort tack för ert överseende!!

Läs mer

Avklarad

2023-06-25

Hög förbrukning av vatten sydöstra delarna av Kalmar Kommun och Torsås Kommun. Berörda orter är Vassmolösa, Hagby, Halltorp, Voxtorp med omnejd och Torsås Kommun. Det har gått åt mycket vatten under helgen och vi ser en fortsatt förhöjd förbrukning. Vattenverket som förser dessa orter är extremt ansträngt. Hjälps vi åt med att spara vatten slipper […]

Läs mer

Avklarad

2023-05-10

Vi har gjort ett mindre ledningsarbete på Torsgatan i Torsås som gör att vattnet tillfälligt kan vara brunt i Torsås samhälle. Spola en stund så bör vattnet klarna. Undvik vittvätt de närmsta dagarna. Tack för visad förståelse.

Läs mer

Avklarad

2023-04-27

En vattenläcka har upptäckts på Solhemsvägen i Bergkvara. Arbete med att laga läckan kommer att påbörjas 2023/04/27 . Under arbetets gång kan vattnet behöva stängas av. När vattnet släpps på igen kan ofarlig missfärgning förekomma, spola en stund så bör det försvinna. Undvik vittvätt de närmsta dagarna. Tack för Din förståelse!

Läs mer

Avklarad

2023-03-15

En vattenläcka har upptäckts på Solhemsvägen i Bergkvara. Arbete med att laga läckan kommer att påbörjas 2023/03/15 . Driftstörningar kan förekomma under arbetets gång. När vattnet släpps på igen kan ofarlig missfärgning förekomma, spola en stund så bör det försvinna. Undvik vittvätt de närmsta dagarna. Tack för Din förståelse!

Läs mer

Avklarad

2023-03-06

På grund av byte av vattenmätare kommer det bli dåligt tryck i vattenledningen. Gäller hela VA-Söder om Bergkvara.

Läs mer

Avklarad

2023-02-17

Vi har en vattenläcka på Ekesvägen i Söderåkra, vid rondellen. Begränsad framkomlighet gäller vid platsen. Välj om möjligt annan väg. Vattnet kan vara missfärgat efter lagningen, spola då i kranen. Undvik vittvätt det närmaste dygnet. Tack för visad förståelse!

Läs mer

Avklarad

2023-01-16

Efter ett kabelbrott håller vi nu på att skarva om ett 25 tal fiberkunder i Gullabo. För dessa kunder blir det att avbrott under själva arbetet med att svetsa om fibern. Arbetet kommer att pågå under dagen och förväntas vara klart ca kl. 16.00

Läs mer

Avklarad

2022-12-21

Vi har märkt en högre förbrukning av vatten än vanligt i Bergkvara och i Söderåkra. Vi ber er därför att kolla till era inkommande vattenledningar och vattenmätare. Din vattenmätare ska vara placerad i ett uppvärmt utrymme som inte utsätts för frost och på ett sätt där den inte skadas. Kontakta vår jour om ni ser […]

Läs mer

Avklarad