2022-06-27

Klorering påbörjas under dagen i Söderåkra samhälle Det kan förekomma en svag lukt eller smak av klor från dricksvattnet. Om du låter vattnet stå och lufta en stund brukar det försvinna.

Läs mer

Avklarad

2022-06-16

Vi har en mindre vattenläcka på Karlskronavägen som kommer leda till kortare driftstopp under dagen.

Läs mer

Avklarad

2022-06-02

Torsnet AB / Torsås kommun får sitt vatten från Kalmar vatten till Söderåkra, Bergkvara och Torsås. Nya prover har tagits vid Bottorps Vattenverk och nu ser allt bra ut igen så kloreringen har stoppats.

Läs mer

Avklarad

2022-05-11

Vi behöver göra ett arbete på ledningen på Lindvägen i Söderåkra. Det innebär att vattnet kommer att stängas av ca en timme, tillbaka senast kl 16:00 idag 2022-05-11. Endast boende på Lindvägen och Ekesvägen berörs. Missfärgat vatten kan förekomma efter att vattnet åter kommer tillbaka. Vi ber om ursäkt för eventuella obehag.

Läs mer

Avklarad

2022-03-17

Vi behöver göra ett vatten- och avloppsarbete på norra delen av Kyrkvägen i Söderåkra den 2022/03/21 från kl 22:00 – 04:00. Vattnet kommer att stängas av under tiden och det finns risk för missfärgning samt luft i systemet efter arbetet. Vi ber om ursäkt för eventuella oangelägenheter.

Läs mer

Avklarad

2022-03-01

Vi behöver göra en klorering pga underhållsarbete. Boende i Söderåkra, Bergkvara och Torsås kan eventuellt känna en svag lukt eller smak av klor från dricksvattnet. Om du låter vattnet stå och lufta en stund brukar det försvinna. På grund av systemets storlek kommer vi behöva öka kloreringen i ett par månader.

Läs mer

Avklarad

2022-02-28

Vår VA-avdelning har sett en ökad förbrukning av vatten i området Järnsida – Grisbäck. Kontroller er vattenmätare och omgivning. Sänkt tryck kan vara tecken på läckage. Hör av er till 0486-332 32 om ni ser något misstänkt.

Läs mer

Avklarad

2022-02-10

Vi har en vattenläcka på Ängsgatan/Dalgatan i Torsås. Driftstörningar i samband med att åtgärda läckan kan förkomma under dagen. Vattenläckan är åtgärdad, 2022-02-10, undvik vittvätt de närmsta dagarna.

Läs mer

Avklarad

2021-12-16

Vattenläckan på Industrigatan är nu lagad. Missfärgningar i vattnet kan kvarstå, avstå vittvätt de närmsta dagarna. Tack för Ert tålamod.

Läs mer

Avklarad

2021-11-17

På måndag 22/11 kommer ledningsarbete att utföras på Ragnabovägen i Bergkvara från 9:00 – 16:00. Driftstörningar med uteblivet vatten som följd kommer att förekomma under dagen. Område som berörs är från Allégatan och norrut i Bergkvara och Påboda.

Läs mer

Avklarad

2021-11-05

Provtryckning har skett, vilket kan leda till missfärgat vatten

Läs mer

Avklarad

2021-11-01

Ledningsarbetet är nu avklarat, missfärgat vatten kan förekomma. Undvik vittvätt de närmsta dagarna. Gäller norra delen av Bergkvara och Påboda. Sms har skickats ut till de som är berörda och har anmält sig till tjänsten.  

Läs mer

Avklarad