2021-11-17

På måndag 22/11 kommer ledningsarbete att utföras på Ragnabovägen i Bergkvara från 9:00 – 16:00. Driftstörningar med uteblivet vatten som följd kommer att förekomma under dagen. Område som berörs är från Allégatan och norrut i Bergkvara och Påboda.

Läs mer

Avklarad

2021-11-05

Provtryckning har skett, vilket kan leda till missfärgat vatten

Läs mer

Avklarad

2021-11-01

Ledningsarbetet är nu avklarat, missfärgat vatten kan förekomma. Undvik vittvätt de närmsta dagarna. Gäller norra delen av Bergkvara och Påboda. Sms har skickats ut till de som är berörda och har anmält sig till tjänsten.  

Läs mer

Avklarad

2021-09-20

Vattenläckan på Långgatan/Hamngatan i Bergkvara är åtgärdad. Risk för missfärgat vatten kvarstår, undvik vittvätt de närmsta dagarna.

Läs mer

Avklarad

2021-09-09

Vattenläckan i Torsås är åtgärdad. Spola i kranen en stund för att få bort missfärgat vatten. Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Läs mer

Avklarad

2021-09-09

Vi har en vattenläcka i centrala Torsås. Reparation pågår.

Läs mer

Avklarad

2021-08-19

Vattenläckan på Storgatan i Bergkvara är nu åtgärdad. Missfärgat vatten kan förekomma, spola rikligt i kranen så bör det försvinna. Undvik vittvätt de närmsta dagarna.

Läs mer

Avklarad

2021-07-22

Vi har ett avbrott på fjärrvärmenätet i Torsås som innebär att ditt hushåll inte får något varmvatten. Vi beräknar att vara igång igen ca 16:00

Läs mer

Avklarad

2021-06-10

Reparationsarbeten på våra ledningsnät har utförts i Torsås idag. Tyvärr har detta orsakat brunt vatten i Torsås. Vattnet kan innehålla synliga partiklar och det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna. Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen. Om vattnet inte blir klart, […]

Läs mer

Avklarad

2021-04-14

Det har kommit till vår kännedom att personer har fått ett e-postmeddelande från elisabeth.nilsson@torsas.se där det står att du har en ”förfallna faktura för din senaste beställning”. Vi skickar inga e-post påminnelser från våra personliga e-postadresser, typ elisabeth.nilsson@torsas.se Vänligen öppna inte meddelandet utan ta bort det. Torsnet AB  

Läs mer

Avklarad

2021-04-14

Det har kommit till vår kännedom att personer har fått ett e-postmeddelande från elisabeth.nilsson@torsas.se där det står att du har en ”förfallna faktura för din senaste beställning”. Vi skickar inga e-post påminnelser från våra personliga e-postadresser, typ elisabeth.nilsson@torsas.se Vänligen öppna inte meddelandet utan ta bort det. Torsnet AB  

Läs mer

Avklarad

2021-02-22

Vi har en vattenläcka vid Dalskär som påverkar hela Bergkvara med risk för brunt vatten. Vattnet är dessutom avstängt i delar av Bergkvara, vi räknar med att läckan ska vara lagad senast 16:00.

Läs mer

Avklarad