2022-10-05

Den 22 september kopplades dom första kunderna in i etapp 2. Tekniknod i Gullabo är också driftsatt sedan en vecka tillbaka och första kunderna kommer att kopplas på under vecka 40 i etapp 5. Vi har nu 1276 beställningar och 215 kunder inkopplade i fibernätet. Vi har haft informationsmöte i Söderåkra skola för etapp 3 […]

Läs mer

2022-09-13

Läs mer

2022-07-26

Vi är nu i full gång med kundbesök och tomtgrävningar i etapp 2. Under augusti kommer vi att driftsätta tekniknoden och därefter kunna påbörja kundinstallationerna. Vår tekniknod i Gullabo kommer att driftsättas under augusti och även där kommer kundinstallationerna påbörjas. Vi har nu 1214 beställningar fiber och 135 kunder inkopplade i vårt nät.

Läs mer

2022-05-13

Vi har nu börjat att boka och göra kundbesök i etapp 2 och det kommer att pågå under våren / sommaren. I slutet på maj kommer vi även vara klara med tomtgrävningarna i etapp 5 och då flyttar maskinlagen till etapp 2 och påbörjar tomtgrävningarn där. Vi har nu 1206 beställningar för fiber och 116 […]

Läs mer

2022-04-04

Etapp 2 är nu färdigprojekterad och vi kommer under april månad driftsätta tekniknoden. Vi kommer även att påbörja kundbesök och tomtgrävningar inom kort. Därför behöver vi stänga etapp2 för anmälningar. Efteranmälningar går att göra efter den 30 april, men då till ett högre pris. Vi har nu kommit upp i 1157 beställningar till vårt fibernät […]

Läs mer

2022-01-19

Vi har nu installerat 32 kunder till fibernätet och har beställningar på 1026 kunder. Vi har påbörjat projekteringen av etapp tre och fyra för att kunna göra trafikverskansökningar under våren. Därefter påbörjas grävning. Vi har nu stängt etapp fem för beställningar och man kan endast göra efteranmälningar.

Läs mer

2021-12-09

Kundinstallationerna pågår för fullt och vi har idag ca 15 kunder installerade till fibernätet och arbetet fortgår varje dag med nya installationer. Vi har nu nått den magiska gränsen med över 1000 beställningar. Jätteroligt att det är så stort intresse. Efter årsskiftet kommer vi att börja arbeta mer med marknadsföringen och anmälningarna i etapp 3 […]

Läs mer

2021-12-01

Första kunden är inkopplad i Torsås kommuns fibernätI mitten av november anslöts de första kunderna i Torsås kommuns fibernät.En av dem är Anton Olofsson, som på fredagen uppvaktades med tårta ochblommor av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor (S),projektsamordnare Mikael Berzelius och utvecklingsansvarig i kommunen,Sofie Nyström. Vår mobila uppkoppling har varit svajig och laggat så med […]

Läs mer

2021-11-26

På förekommen anledning vill kommunen informera om, att den fiberutbyggnadsom sker i Torsås kommuns regi fortgår precis som planerat. I dagarna harett utskick gått ut till delar av kommunens hushåll om kommande fiberutbyggnad. Detta utskick har inte skett i samverkan med kommunen.Om du har tecknat avtal med Torsås kommun/ Torsnet om fiberutbyggnad behöver du inte […]

Läs mer

2021-10-26

Vi håller nu på att blåsa in fiber i vårt stamnät från Brömsebro och upp till Gettnabo. Detta kommer att pågå under vecka 43 och 44. Samtidigt är installationen av vår nod i full gång. Nu har vi nått upp till 950 st. beställningar till fibernätet och gjort ett 3:e utskick för etapp 5 / […]

Läs mer

2021-10-13

Läs mer

2021-08-31

Efter sommarens aktiviteter och utskick i etapp 2 och 5 har vi nu kommit upp i 897 st anmälningar. Vår första tekniknod är nu på plats sedan i måndags v.35 och snart börjar vi komma igång med tomtgrävningar och inblåsning av fiber från Brömsebro och upp mot Gettnabo. I samband med detta kommer vi även […]

Läs mer