2024-01-17

Vi har nu kopplar in ca 1400 kunder och har ca 1050 kunder som valt en tjänst i vårt fibernät. Installation av sista beställda kunderna pågår i alla etapperna. Pågående projektet rörande fiberutbyggnad i Torsås kommuns regi kommer att avslutas vid årsskiftet 2023/24. Våra entreprenörer kommer att avsluta, återställa och färdigställa utbyggnaden inom kort. För […]

Läs mer

2023-10-18

Nu har vi 1080 kunder inkopplade i fibernätet och 1425 beställningar. Vi arbetar nu med etapp 4 för att alla kunder ska bli inkopplade innan sista november då kopparnätet släcks ner. I etapp 1,3 och 5 arbetar vi med att koppla in efteranmälningarna som kommit in. I etapp 2 återstår ett fåtal kunder att ansluta […]

Läs mer

2023-06-28

Försening fiber etapp 2

Läs mer

2023-05-09

Vi har nu fått in 1400 beställningar för fiber och har 560 kunder inkopplade på nätet. Vi är sedan januari igång med etapp 3 som ska vara klar under juni månad. I etapp 4 har vi nu 6 maskiner igång och etappen ska var klar under november 2023.

Läs mer

2023-04-04

Vi har från och med den 31 mars stängt även etapp 4 för beställningar: Det går att göra efteranmälning. Där kom vi upp i 71 %. Det är nu 480 kunder anslutna till nätet och vi har totalt kommit upp till 1377 beställningar totalt i kommunen. Vi är sedan januari igång med entreprenör i etapp […]

Läs mer

2023-01-31

Nu bjuder vi in till informationsmöte i Torsås Bygdegård. Hjärtligt välkomna!

Läs mer

2022-12-13

Nu har vi 350 kunder installerade till fibernätet i Torsås kommun och det är 1290 beställda kunder. Vi har etapp 4 kvar där vi tar emot nya beställningar. I etapp 3 är vi nu uppe i 60% och etappen är stängd. Endast efteranmälningar kan göras. I etapp 1 har vi ca 15 kunder kvar att […]

Läs mer

2022-10-05

Den 22 september kopplades dom första kunderna in i etapp 2. Tekniknod i Gullabo är också driftsatt sedan en vecka tillbaka och första kunderna kommer att kopplas på under vecka 40 i etapp 5. Vi har nu 1276 beställningar och 215 kunder inkopplade i fibernätet. Vi har haft informationsmöte i Söderåkra skola för etapp 3 […]

Läs mer

2022-09-13

Läs mer

2022-07-26

Vi är nu i full gång med kundbesök och tomtgrävningar i etapp 2. Under augusti kommer vi att driftsätta tekniknoden och därefter kunna påbörja kundinstallationerna. Vår tekniknod i Gullabo kommer att driftsättas under augusti och även där kommer kundinstallationerna påbörjas. Vi har nu 1214 beställningar fiber och 135 kunder inkopplade i vårt nät.

Läs mer

2022-05-13

Vi har nu börjat att boka och göra kundbesök i etapp 2 och det kommer att pågå under våren / sommaren. I slutet på maj kommer vi även vara klara med tomtgrävningarna i etapp 5 och då flyttar maskinlagen till etapp 2 och påbörjar tomtgrävningarn där. Vi har nu 1206 beställningar för fiber och 116 […]

Läs mer

2022-04-04

Etapp 2 är nu färdigprojekterad och vi kommer under april månad driftsätta tekniknoden. Vi kommer även att påbörja kundbesök och tomtgrävningar inom kort. Därför behöver vi stänga etapp2 för anmälningar. Efteranmälningar går att göra efter den 30 april, men då till ett högre pris. Vi har nu kommit upp i 1157 beställningar till vårt fibernät […]

Läs mer