2024-04-29

Vårt projekt med nytt fjärrvärmenät i Söderåkra fortlöper. Vi börjar närma oss slutfasen. Här bygger vi panncentralen, den ska vara i drift i slutet av juni.

Läs mer

2023-10-31

Kraftigt ökade kostnader för införskaffning av biobränsle och övriga leverantörers höjda priser medför att fjärrvärmepriset behöver justeras. Höjningen kommer att bli 11% på samtliga prisparametrar. Den totala kostnaden för en villa med förbrukning på 20 000 kWh höjs i genomsnitt med ca 208 kr/månad (se tabell nedan). Energipriset höjs med 11:45 öre/kWh inklusive moms för småhus, […]

Läs mer

2023-08-29

Tisdagen den 5 september kommer vi ha ett informationsmöte angående utbyggnaden av nytt fjärrvärmenät i Söderåkra. Projektet delfinansieras via Klimatklivet och Europeiska unionen – NextGenerationEU. Du är välkommen till Möre Hotell i Söderåkra kl. 18:00. Där får Du träffa oss på Torsnet och en del av de entreprenörer som hjälper oss med projektet. Vi kommer […]

Läs mer

2023-08-17

Samtliga beslut är nu tagna för att påbörja utbyggnad av fjärrvärmen i Söderåkra. Projektet har möjliggjorts tack vare delfinansiering via Klimatklivet och Europeiska unionen – NextGenerationEU. Projektet innebär att vi ska bygga ett nytt fjärrvärmenät och värmeverk I Söderåkra. Projektet påbörjas direkt efter semestern och tidplanen är att vi skall leverera fjärrvärme till våra kunder […]

Läs mer

2022-11-10

Justering av fjärrvärmepriset kommer att ske fr.o.m 1 februari 2023. Höjningen kommer att bli 20% på samtliga prisparametrar. Den totala månadskostnaden för en villa med förbrukning på 15 000 kWh – 20 000 kWh höjs med ca 242 kr – 315 kr. Se nya priser under https://torsnet.se/fjarrvarme/vad-kostar-det

Läs mer

2021-10-01

Fr.o.m. 1 januari 2022 höjer vi fjärrvärmepriset med 2% för företag och med 3 % för industri. Prishöjningen kommer att synas på din faktura som skickas ut i början av februari 2022. Ökade omkostnader och behovet av investeringar ligger till grund för höjningen.

Läs mer

2021-04-14

Det har kommit till vår kännedom att personer har fått ett e-postmeddelande från namn.efternamn@torsas.se där det står att du har en ”förfallna faktura för din senaste beställning”.  Vi skickar inga e-post påminnelser från våra personliga e-postadresser, typ namn.efternamn@torsas.se Vänligen öppna inte meddelandet utan ta bort det. Torsnet AB

Läs mer

2021-01-05

Fr.o.m. 1 mars 2021 höjer vi fjärrvärmepriset med 2% och justeringen genomförs på samtliga priser. Prishöjningen kommer att synas på din faktura som skickas ut i början av april 2021. Kostnadsutveckling, miljömässiga krav och stigande bränslepriser ligger till grund för höjningen.

Läs mer

2020-05-29

Nu är det officiellt! Vi på Torsås Fjärrvärmenät AB har bytt namn till Torsnet AB.

Läs mer

2020-05-29

Välkommen till vår nya webbplats! Här hittar du all information du behöver om våra produkter och tjänster, samt kontaktuppgifter till kundservice om du har några frågor.

Läs mer