Tidplan för bredbandsnätet

Arbetet med att bygga ut bredbandsnätet i Torsås kommun är i full gång. Här ser du den övergripande tidsplaneringen för de olika etapperna. Tidplanen är preliminär eftersom tillstånd och avtal med väghållare, markägare, med mera, kan medföra fördröjningar.

Etapp 1: Gettnabo, sydöstra delen. Start hösten 2020 (klart 2021-sommaren/hösten).

Etapp 2: Bergkvara. Start projektering hösten/vintern 2020/2021 (beräknas att vara klart våren/sommaren 2022)

Etapp 3: Söderåkra. Start projektering sommaren 2021 (beräknas vara klart hösten 2022)

Etapp 4: Torsås – Bidalite. Start projektering 2022 (beräknas att vara klart våren/sommaren 2023)

Etapp 5: Gullabo (från Bidalite-Gullabo samt från Söderåkra-Gullabo). Två delsträckor att binda ihop kanalisations-kabelmässigt). Start 2022. Klart 2023.