Tidplan för bredbandsnätet

Arbetet med fiberutbyggnaden i Torsås kommun är i full gång.

Vi har legat efter med att skriva markavtal i uppstarten av etapp 1. Vi har tagit till oss kritiken och tagit in Reijlers till hjälp. De är redan igång med att skriva de sista avtalen i etapp 1 och därefter påbörja avtalsskrivningar i etapp 2 och etapp 5.

Just nu pågår grävning på väg 517 från Brömsebro mot Gettnabo. Vi går även med E.on i en samförläggning från Skorrö ner mot Laduryd och vidare mot Rotavik.

Vi börjar nu förbereda för första noden i Gettnabo. Vi ska börja blåsa in fiber i mitten / slutet av augusti för att Affärsverken ska kunna koppla ihop våra fibernät. Därefter kommer vi att kunna påbörja installation av första kunderna i vårt nät.

Vi har också påbörjat projektering av etapp två och fem. Beslut togs tidigare i år om att tidigarelägga utbyggnaden av fiber i etapp fem då möjlighet skapats att få anslutning från Affärsverken via Emmaboda, telestationerna har avvecklats och den mobila täckningen är dålig och i vissa fall obefintlig och det har sedan tidigare samförlagts mycket rör för fiber i samband med att elen grävts ner.

Nedan ser du den övergripande tidsplaneringen för de olika etapperna. Tidplanen är preliminär eftersom tillstånd och avtal med väghållare, markägare, med mera, kan medföra fördröjningar.

Etapp 1: Gettnabo, sydöstra delen. Start hösten 2020 (klart 2021-sommaren/hösten).
Anslutningsgrad 60 %.

Etapp 2: Bergkvara. Start projektering hösten/vintern 2020/2021 (beräknas att vara klart våren/sommaren 2022).
Anslutningsgrad 44 %.

Etapp 3: Söderåkra. Start projektering sommaren 2021 (beräknas vara klart hösten 2022).
Anslutningsgrad 24 %.

Etapp 4: Torsås – Bidalite. Start projektering 2022 (beräknas att vara klart våren/sommaren 2023).
Anslutningsgrad 30 %.

Etapp 5: Gullabo (från Bidalite-Gullabo samt från Söderåkra-Gullabo). Start projektering våren 2021 (beräknas vara klart våren /sommaren 2022).
Anslutningsgrad 44 %.