Tidplan för bredbandsnätet

Arbetet med fiberutbyggnaden i Torsås kommun är i full gång.

Vi har börjat att gräva för fiber i etapp 1. Trafiktillstånden är klara och grävning pågår i Ingö mot Ebbelångsö. Efter det kommer vi gräva i Brömesbro vidare mot Gettnabo. Arbetet med markavtal pågår.

Vi har också påbörjat projektering av etapp två och fem. Beslut togs tidigare i år om att tidigarelägga utbyggnaden av fiber i etapp fem då möjlighet skapats att få anslutning från Affärsverken via Emmaboda, telestationerna har avvecklats och den mobila täckningen är dålig och i vissa fall obefintlig och det har sedan tidigare samförlagts mycket rör för fiber i samband med att elen grävts ner.

Nedan ser du den övergripande tidsplaneringen för de olika etapperna. Tidplanen är preliminär eftersom tillstånd och avtal med väghållare, markägare, med mera, kan medföra fördröjningar.

Etapp 1: Gettnabo, sydöstra delen. Start hösten 2020 (klart 2021-sommaren/hösten).
Anslutningsgrad 50 %.

Etapp 2: Bergkvara. Start projektering hösten/vintern 2020/2021 (beräknas att vara klart våren/sommaren 2022).
Anslutningsgrad 32 %.

Etapp 3: Söderåkra. Start projektering sommaren 2021 (beräknas vara klart hösten 2022).
Anslutningsgrad 20 %.

Etapp 4: Torsås – Bidalite. Start projektering 2022 (beräknas att vara klart våren/sommaren 2023).
Anslutningsgrad 24 %.

Etapp 5: Gullabo (från Bidalite-Gullabo samt från Söderåkra-Gullabo). Start projektering våren 2021 (beräknas vara klart våren /sommaren 2022).
Anslutningsgrad 29 %.