Aktiviteter

Efter sommarens aktiviteter och utskick i etapp 2 och 5 har vi nu kommit upp i 897 st anmälningar.

Vår första tekniknod är nu på plats sedan i måndags v.35 och snart börjar vi komma igång med tomtgrävningar och inblåsning av fiber från Brömsebro och upp mot Gettnabo. I samband med detta kommer vi även att börja installera den tekniska utrustningen i noden för att kunna börja kundinstallationerna. Mer exakt datum för inkoppling av första kunden kommer vi att återkomma med.

Anmälningar

Nu är vi uppe i 844 anmälningar för fiber.

Under sommaren kommer vi att göra ett ytterligare utskick för beställningar i etapp 2 och etapp 5. I båda etapperna är vi igång och projekterar. Vi kommer även att vara med i flera samförläggningar under sommaren runt Bergkvara.

Anmälningar

Vi har nu kommit upp i 799 st anmälningar totalt. Utskicket om att stänga etapp 1 för anmälningar den 9 maj har gått ut som en påminnelse. Priset för att efteransluta en fastighet efter stängning kommer att kosta 24 900 kronor.

Spam mail från namn.efternamn@torsas.se

Det har kommit till vår kännedom att personer har fått ett e-postmeddelande från namn.efternamn@torsas.se där det står att du har en ”förfallna faktura för din senaste beställning”. 

Vi skickar inga e-post påminnelser från våra personliga e-postadresser, typ namn.efternamn@torsas.se

Vänligen öppna inte meddelandet utan ta bort det.

Torsnet AB

Anslutningar

Efter våra utskick har det tagit fart på inkomna anmälningar. Vi har nu totalt 723 beställningar i alla våra etapper.

Vi gräver för fullt i Etapp 1, Brömsebro upp mot Gettnabo och ska installera vår första teknikhus i maj.

Vi kommer snart göra ett utskick till i etapp 1 då vi kommer att stänga etappen för beställningar under april månad.

Du kommer sedan kunna göra efteranmälningar. Det vi inte kan garantera är, när vi kan komma tillbaka för att gräva och installera eller till vilken kostnad.

Vi önskar alla en Glad Påsk !

Fiberutbyggnad

Nu är vi uppe i 625 anmälningar till vårt bredbandsnät.

Vecka 9 kommer vi att göra ett utskick till alla fastighetsägare i etapp 2 och 5 för att informera om att projekteringen är påbörjad och att det är tid att anmäla sig för fiber.

Etapp 5

Gullabo får fiber tidigare än tänkt

Måndagen den 1 februari beslutade Torsås kommun att etapp fem i kommunens fiberprojekt tidigareläggs. Etapp fem innefattar Gullabo. Den ska nu färdigställas parallellt med etapp två. Detta innebär i praktiken att kommunen börjar projektera och lämna in tillstånd till Trafikverket under våren, för att gräva till hösten.

Anledningarna till beslutet är flera. Dels har det öppnats möjligheter att koppla in fiber via Emmaboda kommun. Tack vare gränsen mot Karlskrona kommun kan Emmaboda kommun förse Torsås kommun med fiberkapacitet ur Affärsverkens nät. Dels har kommunen sedan tidigare samförlagt långa sträckor med tomrör för fiber samtidigt som elen grävts ner.

Gullabo med omnejd är ett område med bristande digital kommunikation. Kopparnätet har delvis avvecklats och det finns ingen mobil täckning. Tillgången till fiber skulle tydligt förbättra situationen på landsbygden.

Professionen bedömer dessutom att det är möjligt att genomföra de båda etapperna parallellt med varandra utan att nästkommande etapper blir försenade eller förskjutna i tiden.

 • Vi har sedan tidigare velat tidigarelägga fas fem, då vi både ser stora behov av att förse området med fiber, säger Henrik Nilsson Bokor. Nu har förutsättningarna förändrats i och med att vi kan koppla upp oss via Emmaboda kommun. Det är mycket glädjande, säger Henrik Nilsson Bokor.
 • Effekten blir extra stor eftersom man under lång tid i vissa områden av Gullabo har problem med mobila tjänster och internetuppkoppling, säger Mona Magnusson, ordförande för Torsnet AB.

Fiberutbyggnad

Just nu gräver vi i Ebbelångsö i egen regi. Vi är även med på flera samförläggningar tillsammans med Kraftringen och E.on. En sträckning är Skorrö och ner mot Laduryd. En sträckning är Bränderås – Hallasjö – Stenbäck.

Innan jul fick vi klart med tillstånd från Trafikverket att börja gräva längs väg 517 från Brömsebro upp mot Gettnabo. Så inom kort är det start för schaktning.

Vi har nu 558 anmälningar för fiberanslutning och 197 intresseanmälningar.

Nu sätter Torsås kommun och Torsnet ner spaden i marken för fiber.

Måndagen den 7 december inleder Torsås kommun, genom bolaget Torsnet,
nedläggning av fiber i egen regi. Klockan 14.00 bjuder vi in till pressträff med
möjlighet till fotografering. Det kommer att bjudas på glögg och pepparkaka.
Exakt länk till platsen finns längst nere i dokumentet.
Med på pressträffen är bland andra kommunstyrelsens ordförande Henrik
Nilsson Bokor (S) och Torsnets ordförande Mona Magnusson.
Med detta första spadtag inleds den första av fem etapper i Torsås kommuns
projekt att förse hela kommunens landsbygd med fiber. Etapp ett innefattar
Brömsebro, Slätafly och Gettnabo med omnejd. Information om detta har gått
ut till samtliga fastighetsägare, även till utländska ägare med fritidshus i
området.
I dagsläget har 510 anmält sig för anslutning till fiber inom alla etapper och
kommunen har även 190 intresseanmälningar från ägare med fritidshus. Det
går fortfarande bra att anmäla sig för att ansluta sig till fibernätverket.
Kostnaden för en standardanslutning ligger på 19900 kronor. Kompletterande
uppgifter om utbygganden finns på www.torsnet.se
Hela utbyggnaden av fiber på landsbygden i Torsås kommun uppgår till 100
miljoner kronor, vilket är den största satsningen i Torsås kommuns historia.
Den är planerad att vara klar 2023.
Affärsverken i Karlskrona kommun levererar kapaciteten i fibernätet till
Torsås kommun. Kapaciteten kommer att uppgå till 10 000 Mb.

 • Nu kan alla som tvekat och inte vågat tro att detta ska bli av, se att det är
  på riktigt och att fiberutbyggnaden av landsbygden är startad, säger Henrik
  Nilsson Bokor (S), kommunstyrelsens ordförande.
 • Äntligen är vi på gång med vår fiberutbyggnad för landsbygden i Torsås.
  Det är ett väldigt viktigt steg för kommunens framtid. menar Mona
  Magnusson som är ordförande i Torsnets styrelse.
  Datum
  2020-12-03
  För mer information:
  Mikael Berzelius, Torsnet: 0486-33253, mikael.berzelius@torsas.se
  Sofie Nyström, utvecklingschef Torsås kommun: 0486-33115, Sofie.Nystrom@torsas.se

Hög tid att beställa fiber i Etapp 1!

Nu närmar det sig för att börja gräva i etapp 1. Så ni som inte har beställt fiber eller lämnat in en intresseanmälan är det hög tid för att göra det. Vi kommer att börja gräva inom 4 veckor på sträckorna som inte berör trafikverket. När tillstånd är klart kommer vi även börja på sträckan Brömsebro – Gettnabo.

Vi har nu 470 beställningar och 195 intresseanmälningar för vår fiberutbyggnad.