Försening fiber etapp 2

1400 beställningar

Vi har nu fått in 1400 beställningar för fiber och har 560 kunder inkopplade på nätet.

Vi är sedan januari igång med etapp 3 som ska vara klar under juni månad. I etapp 4 har vi nu 6 maskiner igång och etappen ska var klar under november 2023.

Stängt etapp 4

Vi har från och med den 31 mars stängt även etapp 4 för beställningar: Det går att göra efteranmälning. Där kom vi upp i 71 %.

Det är nu 480 kunder anslutna till nätet och vi har totalt kommit upp till 1377 beställningar totalt i kommunen.

Vi är sedan januari igång med entreprenör i etapp 3 och 4. Etapp 3 ska vara klar innan sommaren och etapp 4 klar till november.

Informationsmöte etapp 4

Nu bjuder vi in till informationsmöte i Torsås Bygdegård. Hjärtligt välkomna!

350 kunder installerade i fibernätet

Nu har vi 350 kunder installerade till fibernätet i Torsås kommun och det är 1290 beställda kunder. Vi har etapp 4 kvar där vi tar emot nya beställningar.

I etapp 3 är vi nu uppe i 60% och etappen är stängd. Endast efteranmälningar kan göras.

I etapp 1 har vi ca 15 kunder kvar att installera och etappen kommer att bli klar under december månad.

I etapp 5 har vi 115 kunder installerade i fibernätet. Vi har ett 50 tal kunder kvar att installera under slutet av 2022.

Fiberinstallation

Den 22 september kopplades dom första kunderna in i etapp 2.

Tekniknod i Gullabo är också driftsatt sedan en vecka tillbaka och första kunderna kommer att kopplas på under vecka 40 i etapp 5.

Vi har nu 1276 beställningar och 215 kunder inkopplade i fibernätet.

Vi har haft informationsmöte i Söderåkra skola för etapp 3 som vi den 30 oktober kommer att stänga för nya beställningar. Därefter kommer man endast att kunna göra efteranmälningar.

Informationsmöte i Söderåkra för etapp 3

Kundbesök och tomtgrävningar

Vi är nu i full gång med kundbesök och tomtgrävningar i etapp 2. Under augusti kommer vi att driftsätta tekniknoden och därefter kunna påbörja kundinstallationerna.

Vår tekniknod i Gullabo kommer att driftsättas under augusti och även där kommer kundinstallationerna påbörjas.

Vi har nu 1214 beställningar fiber och 135 kunder inkopplade i vårt nät.

Kundbesök Etapp 2

Vi har nu börjat att boka och göra kundbesök i etapp 2 och det kommer att pågå under våren / sommaren. I slutet på maj kommer vi även vara klara med tomtgrävningarna i etapp 5 och då flyttar maskinlagen till etapp 2 och påbörjar tomtgrävningarn där.

Vi har nu 1206 beställningar för fiber och 116 kunder installerade i nätet.

Stängning av Etapp 2, 30 april

Etapp 2 är nu färdigprojekterad och vi kommer under april månad driftsätta tekniknoden. Vi kommer även att påbörja kundbesök och tomtgrävningar inom kort. Därför behöver vi stänga etapp2 för anmälningar.

Efteranmälningar går att göra efter den 30 april, men då till ett högre pris.

Vi har nu kommit upp i 1157 beställningar till vårt fibernät och vi har anslutit 77 kunder så här långt. Kundinstallationerna fortsätter i etapp 1.

Vi har även driftsatt tekniknoden i Etapp 4 och TBAB;s nya lägenheter i Torshammar är klara med fiber i alla lägenheterna.