Fiberinstallation

Den 22 september kopplades dom första kunderna in i etapp 2.

Tekniknod i Gullabo är också driftsatt sedan en vecka tillbaka och första kunderna kommer att kopplas på under vecka 40 i etapp 5.

Vi har nu 1276 beställningar och 215 kunder inkopplade i fibernätet.

Vi har haft informationsmöte i Söderåkra skola för etapp 3 som vi den 30 oktober kommer att stänga för nya beställningar. Därefter kommer man endast att kunna göra efteranmälningar.

Informationsmöte i Söderåkra för etapp 3

Kundbesök och tomtgrävningar

Vi är nu i full gång med kundbesök och tomtgrävningar i etapp 2. Under augusti kommer vi att driftsätta tekniknoden och därefter kunna påbörja kundinstallationerna.

Vår tekniknod i Gullabo kommer att driftsättas under augusti och även där kommer kundinstallationerna påbörjas.

Vi har nu 1214 beställningar fiber och 135 kunder inkopplade i vårt nät.

Kundbesök Etapp 2

Vi har nu börjat att boka och göra kundbesök i etapp 2 och det kommer att pågå under våren / sommaren. I slutet på maj kommer vi även vara klara med tomtgrävningarna i etapp 5 och då flyttar maskinlagen till etapp 2 och påbörjar tomtgrävningarn där.

Vi har nu 1206 beställningar för fiber och 116 kunder installerade i nätet.

Stängning av Etapp 2, 30 april

Etapp 2 är nu färdigprojekterad och vi kommer under april månad driftsätta tekniknoden. Vi kommer även att påbörja kundbesök och tomtgrävningar inom kort. Därför behöver vi stänga etapp2 för anmälningar.

Efteranmälningar går att göra efter den 30 april, men då till ett högre pris.

Vi har nu kommit upp i 1157 beställningar till vårt fibernät och vi har anslutit 77 kunder så här långt. Kundinstallationerna fortsätter i etapp 1.

Vi har även driftsatt tekniknoden i Etapp 4 och TBAB;s nya lägenheter i Torshammar är klara med fiber i alla lägenheterna.

Kundinstallationerna pågår

Vi har nu installerat 32 kunder till fibernätet och har beställningar på 1026 kunder.

Vi har påbörjat projekteringen av etapp tre och fyra för att kunna göra trafikverskansökningar under våren. Därefter påbörjas grävning.

Vi har nu stängt etapp fem för beställningar och man kan endast göra efteranmälningar.

Anslutning av kunder

Kundinstallationerna pågår för fullt och vi har idag ca 15 kunder installerade till fibernätet och arbetet fortgår varje dag med nya installationer.

Vi har nu nått den magiska gränsen med över 1000 beställningar. Jätteroligt att det är så stort intresse.

Efter årsskiftet kommer vi att börja arbeta mer med marknadsföringen och anmälningarna i etapp 3 och 4.

Första kunden installerad i fibernätet.

Första kunden är inkopplad i Torsås kommuns fibernät
I mitten av november anslöts de första kunderna i Torsås kommuns fibernät.
En av dem är Anton Olofsson, som på fredagen uppvaktades med tårta och
blommor av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor (S),
projektsamordnare Mikael Berzelius och utvecklingsansvarig i kommunen,
Sofie Nyström.

 • Vår mobila uppkoppling har varit svajig och laggat så med fiber blir det
  äntligen stabilt, säger Anton.
  Utbyggnaden av fibernätet i Torsås kommun är ett av de största projekten i
  kommunens historia. Det genomförs i fem etapper, vilka delvis genomförs
  överlappande. Allt som allt omfattar utbyggnaden ungefär 100 miljoner
  kronor.
  Beslutet att bygga ut fibernätet togs enhälligt av kommunfullmäktige, i
  december 2019.
 • Den första uppkopplade kunden är en viktig milstolpe som vi siktat in oss
  på och länge längtat efter. Därför är det en glädjens dag idag som ur vårt
  perspektiv blir historisk, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik
  Nilsson Bokor (S).
 • Det är en historisk dag i Torsås kommun. Detta gör att vi kan
  marknadsföra Torsås på ett nytt sätt, där vi kan erbjuda fiber åt alla. Vi har
  haft lite förseningar, men nu är vi här och det känns mycket bra, säger
  Mona Magnusson (M), ordförande i Torsnet.

Angående det brevutskick som gått ut till hushåll om fiberutbyggnad

På förekommen anledning vill kommunen informera om, att den fiberutbyggnad
som sker i Torsås kommuns regi fortgår precis som planerat. I dagarna har
ett utskick gått ut till delar av kommunens hushåll om kommande fiberutbyggnad.

Detta utskick har inte skett i samverkan med kommunen.
Om du har tecknat avtal med Torsås kommun/ Torsnet om fiberutbyggnad behöver du inte göra något mer.

Blåsning av fiber till vår tekniknod i Gettnabo.

Vi håller nu på att blåsa in fiber i vårt stamnät från Brömsebro och upp till Gettnabo. Detta kommer att pågå under vecka 43 och 44. Samtidigt är installationen av vår nod i full gång.

Nu har vi nått upp till 950 st. beställningar till fibernätet och gjort ett 3:e utskick för etapp 5 / Gullabo med omnejd. Där kommer vi även hålla ett informationsmöte den 28 oktober mellan kl. 15.00-18.00