Fiberprojektet

Vi har nu kopplar in ca 1400 kunder och har ca 1050 kunder som valt en tjänst i vårt fibernät. Installation av sista beställda kunderna pågår i alla etapperna.

Pågående projektet rörande fiberutbyggnad i Torsås kommuns regi kommer att avslutas vid årsskiftet 2023/24.

Våra entreprenörer kommer att avsluta, återställa och färdigställa utbyggnaden inom kort. För kommunens del återstår nu slutbesiktning och redovisning av de medel som har beviljats för fiberutbyggnaden.

Torsnet kommer att ansvara för utvecklingen och den fortsatta fiberutbyggnaden i kommunen efter avslutat projekt och kommer att vara tillgängliga för att svara på frågor.

Över 1000 kunder inkopplade

Nu har vi 1080 kunder inkopplade i fibernätet och 1425 beställningar. Vi arbetar nu med etapp 4 för att alla kunder ska bli inkopplade innan sista november då kopparnätet släcks ner. I etapp 1,3 och 5 arbetar vi med att koppla in efteranmälningarna som kommit in. I etapp 2 återstår ett fåtal kunder att ansluta och även där pågår anslutning av efteranmälningar.

Försening fiber etapp 2

1400 beställningar

Vi har nu fått in 1400 beställningar för fiber och har 560 kunder inkopplade på nätet.

Vi är sedan januari igång med etapp 3 som ska vara klar under juni månad. I etapp 4 har vi nu 6 maskiner igång och etappen ska var klar under november 2023.

Stängt etapp 4

Vi har från och med den 31 mars stängt även etapp 4 för beställningar: Det går att göra efteranmälning. Där kom vi upp i 71 %.

Det är nu 480 kunder anslutna till nätet och vi har totalt kommit upp till 1377 beställningar totalt i kommunen.

Vi är sedan januari igång med entreprenör i etapp 3 och 4. Etapp 3 ska vara klar innan sommaren och etapp 4 klar till november.

Informationsmöte etapp 4

Nu bjuder vi in till informationsmöte i Torsås Bygdegård. Hjärtligt välkomna!

350 kunder installerade i fibernätet

Nu har vi 350 kunder installerade till fibernätet i Torsås kommun och det är 1290 beställda kunder. Vi har etapp 4 kvar där vi tar emot nya beställningar.

I etapp 3 är vi nu uppe i 60% och etappen är stängd. Endast efteranmälningar kan göras.

I etapp 1 har vi ca 15 kunder kvar att installera och etappen kommer att bli klar under december månad.

I etapp 5 har vi 115 kunder installerade i fibernätet. Vi har ett 50 tal kunder kvar att installera under slutet av 2022.

Fiberinstallation

Den 22 september kopplades dom första kunderna in i etapp 2.

Tekniknod i Gullabo är också driftsatt sedan en vecka tillbaka och första kunderna kommer att kopplas på under vecka 40 i etapp 5.

Vi har nu 1276 beställningar och 215 kunder inkopplade i fibernätet.

Vi har haft informationsmöte i Söderåkra skola för etapp 3 som vi den 30 oktober kommer att stänga för nya beställningar. Därefter kommer man endast att kunna göra efteranmälningar.

Informationsmöte i Söderåkra för etapp 3

Kundbesök och tomtgrävningar

Vi är nu i full gång med kundbesök och tomtgrävningar i etapp 2. Under augusti kommer vi att driftsätta tekniknoden och därefter kunna påbörja kundinstallationerna.

Vår tekniknod i Gullabo kommer att driftsättas under augusti och även där kommer kundinstallationerna påbörjas.

Vi har nu 1214 beställningar fiber och 135 kunder inkopplade i vårt nät.