Utbyggnad fjärrvärmenät i Söderåkra

Vårt projekt med nytt fjärrvärmenät i Söderåkra fortlöper. Vi börjar närma oss slutfasen. Här bygger vi panncentralen, den ska vara i drift i slutet av juni.

Prisjustering fjärrvärme från och med 1/1 2024

Kraftigt ökade kostnader för införskaffning av biobränsle och övriga leverantörers höjda priser medför att fjärrvärmepriset behöver justeras.

Höjningen kommer att bli 11% på samtliga prisparametrar.

Den totala kostnaden för en villa med förbrukning på 20 000 kWh höjs i genomsnitt med ca 208 kr/månad (se tabell nedan).

Energipriset höjs med 11:45 öre/kWh inklusive moms för småhus, flerbostadshus och lokaler höjs med 9:34 öre/kWh, industrier höjs med 7:76 öre/kWh från den 1 januari 2024.

Från den 1 januari 2024 gäller följande priser:

KategoriEnergipris (öre/kWh)  
Småhus115:55 (inkl moms)
Flerbostadshus94:29 (exkl moms)  
Lokaler94:29 (exkl moms)
Industrier78:33 (exkl moms)  

De nya priserna innebär följande totalkostnader för ett normalstort småhus/villa:

ÅrsförbrukningÅrskostnad 2023 (inkl moms)Årskostnad 2024 (inkl moms)Kostnadsökning/mån i genomsnitt (inkl moms)
15 000 kWh17 451 kr19 370 kr160 kr
20 000 kWh22 656 kr25 148 kr208 kr

Den fasta avgiften höjs till 2038 kr/år.

Trots höjningen av fjärrvärmepriset är fjärrvärmen fortsatt en konkurrenskraftig uppvärmningsform.

Höjningarna är nödvändiga för att täcka de kostnader som tillkommit i verksamheten. Vi ser över våra priser löpande men minst en gång per år och det kan bli justeringar både uppåt och nedåt.

Välkommen på informationsmöte

Tisdagen den 5 september kommer vi ha ett informationsmöte angående utbyggnaden av nytt fjärrvärmenät i Söderåkra. Projektet delfinansieras via Klimatklivet och Europeiska unionen – NextGenerationEU.

Du är välkommen till Möre Hotell i Söderåkra kl. 18:00.

Där får Du träffa oss på Torsnet och en del av de entreprenörer som hjälper oss med projektet.

Vi kommer informera mer om hur fjärrvärme fungerar och vad Du som fastighetsägare bör tänka på inför installation m.m.

Visste Du att från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att ansluta till fjärrvärme. Du kan också ansöka om bidrag för åtgärder på klimatskärmen, men bara om du först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet i samma hus.

Du kan få bidrag för högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Mer informations om bidraget finns på Boverkets hemsida.

Om Du är intresserad av att få fjärrvärme men inte kan medverka på informationsmötet ber vi Dig kontakta oss på 010-35 332 50 eller 010-35 332 52.

Vi bjuder på kaffe och kaka.

Välkomna!

Utbyggnad av fjärrvärme i Söderåkra

Samtliga beslut är nu tagna för att påbörja utbyggnad av fjärrvärmen i Söderåkra. Projektet har möjliggjorts tack vare delfinansiering via Klimatklivet och Europeiska unionen – NextGenerationEU.

Projektet innebär att vi ska bygga ett nytt fjärrvärmenät och värmeverk I Söderåkra. Projektet påbörjas direkt efter semestern och tidplanen är att vi skall leverera fjärrvärme till våra kunder vid sommaren 2024.

Med fjärrvärme får fastighetsägare i Söderåkra möjlighet till en trygg, miljövänlig, hållbar och prisvärd uppvärmningsform.

Värmeverket som byggs i Söderåkra kommer att producera fjärrvärme främst genom restprodukter från skogen som träflis.

Prisjustering av fjärrvärmepris

Justering av fjärrvärmepriset kommer att ske fr.o.m 1 februari 2023. Höjningen kommer att bli 20% på samtliga prisparametrar.

Den totala månadskostnaden för en villa med förbrukning på 15 000 kWh – 20 000 kWh höjs

med ca 242 kr – 315 kr.

Se nya priser under https://torsnet.se/fjarrvarme/vad-kostar-det

2022-01-01 justeras fjärrvärmepriserna

Fr.o.m. 1 januari 2022 höjer vi fjärrvärmepriset med 2% för företag och med 3 % för industri.

Prishöjningen kommer att synas på din faktura som skickas ut i början av februari 2022.

Ökade omkostnader och behovet av investeringar ligger till grund för höjningen.

Spam mail från namn.efternamn@torsas.se

Det har kommit till vår kännedom att personer har fått ett e-postmeddelande från namn.efternamn@torsas.se där det står att du har en ”förfallna faktura för din senaste beställning”. 

Vi skickar inga e-post påminnelser från våra personliga e-postadresser, typ namn.efternamn@torsas.se

Vänligen öppna inte meddelandet utan ta bort det.

Torsnet AB

2021-03-01 justeras fjärrvärmepriserna

Fr.o.m. 1 mars 2021 höjer vi fjärrvärmepriset med 2% och justeringen genomförs på samtliga priser.

Prishöjningen kommer att synas på din faktura som skickas ut i början av april 2021.

Kostnadsutveckling, miljömässiga krav och stigande bränslepriser ligger till grund för höjningen.

Ett stort steg tillsammans

Nu är det officiellt! Vi på Torsås Fjärrvärmenät AB har bytt namn till Torsnet AB. Sedan 1/1 2020 har vi tagit över Vatten & avloppsverksamheten från Torsås kommun och i samband med det blev vi ett bolag med tre affärsområden. Bredband, Fjärrvärme samt Vatten & avlopp

– Det här är verkligen ett lyft för Torsås kommun. Att ha ett samlat kommunalt företag gör att vi kan fokusera på rätt saker för alla som bor och verkar här. Tillsammans gör vi den största satsningen på infrastruktur i Torsås i modern tid, säger Tomas Eriksson, vd för Torsnet.

Torsnet på internet

Välkommen till vår nya webbplats! Här hittar du all information du behöver om våra produkter och tjänster, samt kontaktuppgifter till kundservice om du har några frågor. Passa på och klicka dig runt och utforska. Lägg också märke till vår fina logotyp som vi använder på olika sätt i vår grafiska profil!