Tidplan för bredbandsnätet

Arbetet med fiberutbyggnaden i Torsås kommun är i full gång.

Vi har maskinlag som gräver i 3 av våra 5 etapper.

I etapp 1 arbetar vi i Karsbo, Laduryd, Gamla Karlskronavägen, mm. Tomtgrävningarna är klara och kundinstallationer pågår. Vi har ca 20 tal kunder kvar att installera. Etappen kommer vara klar under oktober månad.

I etapp 2 är nu tekniknoden som ska förse etappen med fiber driftsatt och den 22 oktober kopplades första kunderna in.

Schakt och kundinstallationer fortsätter under hösten och en bit in på nästa år.

I etapp 5 är nu tekniknoden driftsatt och under v 40 kommer första kunderna att kopplas in på fibernätet.

Detaljprojekteringen är klar i etapp 3 och vi har satt tekniknoden på plats. Grävning från Söderåkra till Torsås pågår för att kunna driftsätta tekniknoden.

I etapp 4 är detaljprojekteringen påbörjad och vi hoppas kunna bli klara under hösten för att kunna börja med Trafikverksansökningar och markavtal. Tekniknoden i Bidalite kommer att sättas på plats under oktober.

Tidplanen är preliminär eftersom tillstånd och avtal med väghållare, markägare, med mera, kan medföra fördröjningar.

Etapp 1: Gettnabo, sydöstra delen. Start hösten 2020 (klart våren 2022). Tyvärr ligger vi något efter planen men hoppas bli klara i oktober.
Anslutningsgrad 60 %.

Etappen är stäng för beställningar. Bara efteranmälning kan göras.

Etapp 2: Bergkvara. Start projektering hösten/vintern 2021 (beräknas att vara klart under våren 2023).
Anslutningsgrad 60 %.

Etappen är stäng för beställningar. Bara efteranmälning kan göras.

Etapp 3: Söderåkra. Start projektering våren 2022 (beräknas vara klart våren 2023).
Anslutningsgrad 40 %.

Informationsbrev har skickats ut och etappen kommer att stängas för nya beställningar 30 oktober. Därefter är det efteranmälningar som kan göras.

Öppen för beställningar.

Etapp 4: Torsås – Bidalite. Start projektering 2022 (beräknas att vara klart våren/sommaren 2023).
Anslutningsgrad 49 %.

Öppen för beställningar.

Etapp 5: Gullabo (från Bidalite-Gullabo samt från Söderåkra-Gullabo). Start projektering våren 2021 (beräknas vara klart hösten 2022).
Anslutningsgrad 61 %.

Etappen är stäng för beställningar. Bara efteranmälning kan göras.