Tidplan för bredbandsnätet

Arbetet med fiberutbyggnaden i Torsås kommun är i full gång.

Vi har maskinlag som gräver i 3 av våra 5 etapper.

I etapp 1 har vi endast några efteranslutningar kvar att installera och arbetet med slutbesiktningen är igång.

I etapp 2 har vi nu ett flertal grävlag igång och den 22 oktober kopplades första kunderna in. Kundinstallationerna kommer att fortsätta fram till maj 2023.

I etapp 5 har vi endast efteranslutningar kvar att installera och därefter påbörjar vi slutbesiktning även i denna etappen.

Tekniknoden i Söderåkra är driftsatt och i stort sett att schakt är klar. Tomtgrävningar pågår och vi kommer under juni börja ansluta kunder.

I etapp 4 är detaljprojekteringen påbörjad och vi hoppas kunna bli klara under hösten för att kunna börja med Trafikverksansökningar och markavtal. Tekniknoden i Bidalite är på plats och schakt kommer påbörjas mellan Torsås och Bidalite i januari. Vi har nu 6 maskiner igång med grävning i etappen.

Tidplanen är preliminär eftersom tillstånd och avtal med väghållare, markägare, med mera, kan medföra fördröjningar.

Etapp 1: Gettnabo, sydöstra delen. Start hösten 2020 (klart våren 2022). Tyvärr ligger vi något efter planen men hoppas bli klara i december.
Anslutningsgrad 60 %.

Etappen är stängd för beställningar. Bara efteranmälning kan göras.

Etapp 2: Bergkvara. Start projektering hösten/vintern 2021 (beräknas att vara klar under maj 2023).
Anslutningsgrad 60 %.

Etappen är stängd för beställningar. Bara efteranmälning kan göras.

Etapp 3: Söderåkra. Start projektering våren 2022 (beräknas vara klart våren 2023).
Anslutningsgrad 60 %.

Etappen är stängd för beställningar. Bara efteranmälning kan göras.

Etapp 4: Torsås – Bidalite. Start projektering 2022 (beräknas att vara klart hösten 2023).
Anslutningsgrad 71 %.

Etappen är stängd för beställningar. Bara efteranmälning kan göras.

Etapp 5: Gullabo (från Bidalite-Gullabo samt från Söderåkra-Gullabo). Start projektering våren 2021 (beräknas vara klar våren 2022).
Anslutningsgrad 61 %.

Etappen är stängd för beställningar. Bara efteranmälning kan göras.