Tidplan för bredbandsnätet

Arbetet med fiberutbyggnaden i Torsås kommun är i sin slutfas och dom sista kunderna kopplas in.

I etapp 1, 2 och 5 har vi endast några efteranslutningar kvar att installera och arbetet med slutbesiktningen är igång.

Samma gäller även för etapp 3. I Söderåkra samförlägger fiber med fjärrvärmeutbyggnaden.

I etapp 4 har vi ett maskinlag igång och 2 tekniker som blåser fiber till dom sista kunderna. Räknas bli klart under vintern/våren 2024.

Etapp 1: Gettnabo, sydöstra delen. Start hösten 2020 (klart våren 2022).
Anslutningsgrad 60 %.

Nya beställningar administreras av Torsnet. Pris på inkoppling lämnas per offret.

Etapp 2: Bergkvara. Start projektering hösten/vintern 2021 (beräknas att vara klar under maj 2023).
Anslutningsgrad 60 %.

Nya beställningar administreras av Torsnet. Pris på inkoppling lämnas per offret.

Etapp 3: Söderåkra. Start projektering våren 2022 (beräknas vara klart våren 2023).
Anslutningsgrad 60 %.

Nya beställningar administreras av Torsnet. Pris på inkoppling lämnas per offret.

Etapp 4: Torsås – Bidalite. Start projektering 2022 (beräknas att vara klart hösten 2023).
Anslutningsgrad 71 %.

Nya beställningar administreras av Torsnet. Pris på inkoppling lämnas per offret.

Etapp 5: Gullabo (från Bidalite-Gullabo samt från Söderåkra-Gullabo). Start projektering våren 2021 (beräknas vara klar våren 2022).
Anslutningsgrad 61 %.

Nya beställningar administreras av Torsnet. Pris på inkoppling lämnas per offret.