Tidplan för bredbandsnätet

Arbetet med fiberutbyggnaden i Torsås kommun är i full gång.

Vi är igång med maskinlag som gräver i 3 av våra 5 etapper. I etapp 1 arbetar vi i Juanslycke, Slätafly, Törneryd, mm. I etapp 2 har vi precis avslutat Ragnabovägen och har några sträckor kvar i samförläggningen tillsammans med E.on runt Bergkvara. I etapp 5 har vi grävt från Gullabo mot Skruvemåla och har nu gått vidare sträckan Kindbäcksmåla.

Vi har även 2 grävlag igång som genomför tomtgrävningar i etapp 1. Där pågår även kundinstallationer.

Projekteringen av etapp två och fem är nu inne i sin slutfas och vi hoppas kunna bli klara detta året.

Beslut togs tidigare i år om att tidigarelägga utbyggnaden av fiber i etapp fem då möjlighet skapats att få anslutning från Affärsverken via Emmaboda, telestationerna har avvecklats och den mobila täckningen är dålig och i vissa fall obefintlig och det har sedan tidigare samförlagts mycket rör för fiber i samband med att elen grävts ner.

Nedan ser du den övergripande tidsplaneringen för de olika etapperna. Tidplanen är preliminär eftersom tillstånd och avtal med väghållare, markägare, med mera, kan medföra fördröjningar.

Etapp 1: Gettnabo, sydöstra delen. Start hösten 2020 (klart våren 2022).
Anslutningsgrad 60 %.

Etappen är stäng för beställningar. Bara efteranmälning kan göras.

Etapp 2: Bergkvara. Start projektering hösten/vintern 2021 (beräknas att vara klart under 2022).
Anslutningsgrad 55 %.

Öppen för beställningar.

Etapp 3: Söderåkra. Start projektering våren 2022 (beräknas vara klart hösten 2022).
Anslutningsgrad 28 %.

Öppen för beställningar.

Etapp 4: Torsås – Bidalite. Start projektering 2022 (beräknas att vara klart våren/sommaren 2023).
Anslutningsgrad 34 %.

Öppen för beställningar.

Etapp 5: Gullabo (från Bidalite-Gullabo samt från Söderåkra-Gullabo). Start projektering våren 2021 (beräknas vara klart hösten 2022).
Anslutningsgrad 60 %.

Öppen för beställningar fram till 1 december.