Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar kring fiber.

Hur är en kortfattad beskrivning av fiber?

Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet.

Kan man utnyttja rotavdrag på anslutningsavgiften?

Nej, det kan man inte. Detta med anledning av mycket administrativt arbete i förhållande till rotavdragets storlek både för våra entreprenörer och Torsnet.

När kan jag få fiber?

Vi bygger successivt ut fibernätet i etapper. Håll koll på våra nyheter och statusuppdateringar här ».

Jag ska flytta, vad händer med min anslutning och mina tjänster?

Anslutningen kan inte flyttas, däremot de tjänster du valt för TV, telefoni och internet. Dessa kan du avsluta eller flytta direkt via den tjänsteleverantör du valt.

Jag har ingen dator, varför ska jag ha fiber?

Du kan koppla in smarta hem-tjänster, inbrottslarm, vårdtjänster m.m. via fiber. Det ökar också värdet på din fastighet vid en eventuell försäljning.

Hur funkar fiberoptik rent tekniskt?

Fiberoptik är ett optiskt system där ljus leds genom så kallade optiska fibrer vars kärnor är gjorda av mycket rent glas eller plast från flera millimeters diameter ned till mindre än ett hårstrås diameter. Dessa glas- eller plastkärnor är omslutna av ett mantelhölje och vanligtvis också av ett skyddande skal. Ett fiberoptiskt överföringssystem består av en sändare och av en mottagare.

Sändaren skickar ut ljus antingen med hjälp av laser eller med hjälp av lysdioder. Mottagaren ”översätter” ljussignalerna till elektriska impulser som skickas till dator, TV eller telefon. För att upptäcka ljuset använder mottagaren sig av fotoceller eller fotodioder. Den vanligaste ljusvåglängderna som används är 1310 och 1550 nanometer, det vill säga infrarött ljus.

Nu har chansen kommit att få fiber till villan. Vi planerar att bygga ett fibernät i stora delar av Torsås kommun som ger husägarna möjligheten att ansluta sig till en uppkoppling för TV, telefoni, bredband och framtida tjänster som fiberinstallationen medför.

Varför skall man ansluta sig till ett fibernät?

Ett fibernät ger snabb anslutning till internet med minimala störningar. Telefonnätets kopparledningar ger ofta störningar och underhållet är emellanåt bristfälligt. Fibernätets kapacitet är också betydligt högre och en mängd tjänster kan göras tillgängliga på ett kostnadseffektivt sätt.

I dag sker allt mer på nätet; utbildning, arbete hemifrån, vi roar oss, kommunicerar och skaffar oss nya kunskaper. En sak är säker, utbudet via nätet kommer att öka ytterligare med tjänster som ställer krav på uppkopplingen. Med ett fiberoptiskt bredbandsnät skapar vi förutsättningar för dig att kunna ha detta utbud hemma! Det ger dig snabb tillgång till hela världen och är precis lika viktigt som all annan infrastruktur.

För dig som inte är intresserad av att ha TV, telefoni via bredband eller inte använder internet, är detta ändå ett gyllene tillfälle att ordna en fiberanslutning för din villa då det med stor sannolikhet höjer värdet på din fastighet.