Välkommen
in i värmen

Vi levererar miljövänlig fjärrvärme till konkurrenskraftiga priser.

Vår värmeproduktion

Vår fjärrvärme är i det närmaste fossilfri. Vi levererar värme till din fastighet till ett konkurrenskraftigt pris jämfört med andra tekniska lösningar, som exempelvis värmepump. Torsnet utför också olika former av service för att du ska få en driftsäker värmeleverans över tid.

Ligger din fastighet i centrala Torsås så omfattas den sannolikt av fjärrvärmenätet. Se kartan nedan. Är du intresserad av att ansluta dig, så skicka en intresseanmälan. Vi kontaktar dig och hjälper till med det praktiska.

Driftinformation
och nyheter

Driftinformation
Fjärrvärme

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

2021-10-01

Fr.o.m. 1 januari 2022 höjer vi fjärrvärmepriset med 2% för företag och med 3 % för industri. Prishöjningen kommer att synas på din faktura som skickas ut i början av februari 2022. Ökade omkostnader och behovet av investeringar ligger till grund för höjningen.

Läs mer

2021-04-14

Det har kommit till vår kännedom att personer har fått ett e-postmeddelande från namn.efternamn@torsas.se där det står att du har en ”förfallna faktura för din senaste beställning”.  Vi skickar inga e-post påminnelser från våra personliga e-postadresser, typ namn.efternamn@torsas.se Vänligen öppna inte meddelandet utan ta bort det. Torsnet AB

Läs mer
Nyhetsarkivet Fjärrvärme