Flyttanmälan/Ägarbyte

Anmälan om att flytta ut är detsamma som att avsluta ditt avtal. Glöm inte att teckna nytt avtal för din nya adress om vår fjärrvärme finns tillgänglig i fastigheten.

OBS! Flyttar någon in utan att teckna nytt avtal har vi ingen kund registrerad på anläggningen. Har vi ingen kund registrerad avbryts leveransen av fjärrvärme. Har vi inga kunduppgifter kan vi inte heller avisera och frånkopplingen kommer att ske utan förvarning.

Avsluta ditt avtal genom att fylla i formuläret nedan. Du kan också fylla i det för hand. Ladda ner blanketten här (PDF).

Nuvarande lagfaren fastighetsägare eller arrendator
Ny lagfaren fastighetsägare eller arrendator
(Om annan än ovan)
Annan fakturamottagare än fastighetsägaren/arrendator, t.ex. hyresgäst

Observera att lagfaren fastighetsägares betalningsansvar för brukningsavgifter för vatten och avlopp kvarstår. I händelse av utebliven betalning från annan fakturamottagare kommer kravet att ställas till fastighetsägararen/arrendatorn.

Kontaktuppgifter om annan adress än ovan:

Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler. Information om våra personuppgiftsregister hittar du på torsas.se/gdpr

*Obligatoriska fält