Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar kring fjärrvärme.

Kan jag få fjärrvärme?

Fjärrvärme finns idag i centrala Torsås. Bor du vid en gata där det redan finns fjärrvärme kan Torsnet koppla in din fastighet redan i år. Bor du en bit ifrån fjärrvärmenätet krävs också att några av dina grannar är intresserade för att en utbyggnad av nätet ska bli aktuell. Fyll i formulär Intresseanmälan så kommer Torsnet att undersöka möjligheterna att ansluta din fastighet till fjärrvärme.

Hur fungerar fjärrväme?

Vatten värms i en eller flera centrala pannanläggningar. Vattnet skickas till och från kunden genom isolerade rör som är nedgrävda i marken. Kundens hus värms via en värmeväxlare som sitter i huset. För att kunna använda fjärrvärme måste huset ha ett vattenburet värmesystem.

Vilka fördelar finns med fjärrvärme

Fjärrvärme är bekvämt, i stort sett fossilfritt och bra för miljön. Bränslet utgörs endast av skogsråvara; flis, bark och grot. Den rök som kommer ur fjärrvärmeanläggningens skorsten består i princip bara av vattenånga. Utsläppen blir mindre från några få stora pannor med bra verkningsgrad än från många små villapannor. Med fjärrvärme stör du inte dina grannar med lukt eller buller och du får en säker uppvärmning som är tyst och nästintill underhållsfri.

Jag har problem med värmecentralen, vad ska jag göra?

Vid problem med värmecentralen ska du kontakta en rörmokare. Torsnet ansvarar för att värmen kommer fram till fastigheten där det normalt finns avstängningsventiler. Här går vår och din ansvarsgräns. Fjärrvärmemätaren som sitter i värmecentralen är Torsnets egendom.

Är fjärrvärme billigare?

Fjärrvärmens förbrukningsavgifter är i genomsnitt lägre än för el och olja.