Warning: Undefined array key "file" in /home/torsnet/public_html/wp-includes/media.php on line 1686

Miljövärden

All fjärrvärme från Torsnet AB är i princip 100 procent fossilfri. Vi använder främst sekundära biobränslen från skogarna i Torsås närområde, såsom flis och bark. Det innebär att vår värme knappt ger några fossila CO2-utsläpp.