Prisjustering fjärrvärme från och med 1/1 2024

Kraftigt ökade kostnader för införskaffning av biobränsle och övriga leverantörers höjda priser medför att fjärrvärmepriset behöver justeras.

Höjningen kommer att bli 11% på samtliga prisparametrar.

Den totala kostnaden för en villa med förbrukning på 20 000 kWh höjs i genomsnitt med ca 208 kr/månad (se tabell nedan).

Energipriset höjs med 11:45 öre/kWh inklusive moms för småhus, flerbostadshus och lokaler höjs med 9:34 öre/kWh, industrier höjs med 7:76 öre/kWh från den 1 januari 2024.

Från den 1 januari 2024 gäller följande priser:

KategoriEnergipris (öre/kWh)  
Småhus115:55 (inkl moms)
Flerbostadshus94:29 (exkl moms)  
Lokaler94:29 (exkl moms)
Industrier78:33 (exkl moms)  

De nya priserna innebär följande totalkostnader för ett normalstort småhus/villa:

ÅrsförbrukningÅrskostnad 2023 (inkl moms)Årskostnad 2024 (inkl moms)Kostnadsökning/mån i genomsnitt (inkl moms)
15 000 kWh17 451 kr19 370 kr160 kr
20 000 kWh22 656 kr25 148 kr208 kr

Den fasta avgiften höjs till 2038 kr/år.

Trots höjningen av fjärrvärmepriset är fjärrvärmen fortsatt en konkurrenskraftig uppvärmningsform.

Höjningarna är nödvändiga för att täcka de kostnader som tillkommit i verksamheten. Vi ser över våra priser löpande men minst en gång per år och det kan bli justeringar både uppåt och nedåt.

Fler nyheter

2020-05-29

Välkommen till vår nya webbplats! Här hittar du all information du behöver om våra produkter och tjänster, samt kontaktuppgifter till kundservice om du har några frågor.

Läs mer

2020-05-29

Nu är det officiellt! Vi på Torsås Fjärrvärmenät AB har bytt namn till Torsnet AB.

Läs mer

2020-05-29

Nu lanserar vi Torsnet. Se vår film här.

Läs mer
Nyhetsarkivet