Priser för fjärrvärmen

Här hittar du aktuella priser för fjärrvärmen. Vi delar in kunderna i villakunder och företag eftersom moms och avgifter skiljer sig beroende på vilken kategori du tillhör.

Kundkategori småhus

Typ av avgiftKostnad
Fast avgift1 836 kr/år
Rörlig avgift104:10 öre/kWh

Tabell 1 Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad per årVarav under året fast delVarav under året rörlig del
15 000 kWh17 451 kr1 836 kr15 615 kr
20 000 kWh22 656 kr1 836 kr20 820 kr
30 000 kWh33 066 kr1 836 kr31 230 kr
40 000 kWh43 476 kr1 836 kr41 640 kr
(I samtliga priser ingår moms med 25 %)

Tabell 2 Kundkategori flerbostadshus och lokaler

Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad per årVarav under året fast delVarav under året rörlig del
80 MWh67 960 kr0 kr67 960 kr
193 MWh163 953 kr0 kr163 953 kr
500 MWh424 750 kr0 kr424 750 kr
1000 MWh849 500 kr0 kr849 500 kr
(Samtliga priser exkl moms)

Villakunder

Prisjustering fr.o.m. 1/2 2023

För småhus: 104:10 öre/kWh (inkl. moms)
Fast avgift på 1 836 kr (inkl. moms) per år tillkommer.

Du som har ett bostadshus med upp till och med två lägenheter kategoriseras som småhuskund.

Anslutningsavgiften för villor är 25 500 kronor inklusive moms.

I anslutningspriset ingår tio meter servisrör från tomtgräns mot fastigheten. Rör utöver tio meter från tomtgräns debiteras kund, cirka 600 kronor per meter. Inkoppling i gatan och läggning av servisledningen utförs av Torsnet AB och ingår i anslutningsavgiften. Allt arbete och material därutöver betalas av kunden. Servisen avslutas med två ventiler innanför husgrund. Ventiler ingår i anslutningsavgiften. Anläggningen ska besiktigas efter installation.

Kundens åtaganden vid nyinstallation Inkoppling av primär- och sekundärsystemet i fastigheten ska utföras av rörinstallatör med kompetens för rörarbeten temp 120 gr och tryck 16 Bar. Rören på primärsidan och sekundärsidan ska vara isolerade vid besiktningstillfället enligt VVS-AMA Tabell RB1 serie 43 eller motsvarande. Primärsidans rör är rören från våra avstängningsventiler innanför husgrund fram till Fjärrvärmeväxlaren.

Inköp av värmeväxlare som uppfyller kraven på tekniska bestämmelser från svensk fjärrvärme FVF F:101.

Priser för företag

Prisjustering fr.o.m 1/2 2023

För industrier utan särskilda avtal: 70:57 öre/kWh (exkl. moms).
För flerbostadshus och lokaler: 84:95 öre/kWh (exkl. moms).

Företag betalar normalt ingen fast avgift.

Anslutningsavgiften för företag, flerbostadshus och lokaler är 20 400 kr exklusive moms.
Större kunder (effekt över 55 kW) får anslutningsavgift efter storlek på växlaren. Anslutningsavgiften = effekten på växlaren x 408 kronor exklusive moms.

Kundens åtaganden vid nyinstallation
Inkoppling av primär och sekundärsystemet i fastigheten av rörinstallatör med kompetens för rörarbeten temp 120 gr och tryck 16 Bar. Rören på primärsidan och sekundärsidan skall vara isolerade vid besiktningstillfället enligt VVS-AMA Tabell RB1 serie 43 eller motsvarande. Primärsidans rör är rören från våra avstängningsventiler innanför husgrund fram till Fjärrvärmeväxlaren.

Inköp av värmeväxlare som uppfyller kraven på tekniska bestämmelser från svensk fjärrvärme FVF F:101