Priser för fjärrvärmen

Här hittar du aktuella priser för fjärrvärmen. Vi delar in kunderna i villakunder och företag eftersom moms och avgifter skiljer sig beroende på vilken kategori du tillhör.

Kundkategori småhus

Typ av avgiftKostnad fr.o.m. 1/1 2024
Fast avgift2 038 kr/år
Rörlig avgift115:55 öre/kWh

Tabell 1 Kundkategori småhus, fr.o.m. 1/1 2024

Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad per årVarav under året fast delVarav under året rörlig del
15 000 kWh19 370 kr2 038 kr17 332 kr
20 000 kWh25 148 kr2 038 kr23 110 kr
30 000 kWh36 703 kr2 038 kr34 665 kr
40 000 kWh48 258 kr2 038 kr46 220 kr
(I samtliga priser ingår moms med 25 %)

Tabell 2 Kundkategori flerbostadshus och lokaler, fr.o.m. 1/1 2024

Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad per årVarav under året fast delVarav under året rörlig del
80 MWh75 432 kr0 kr75 432 kr
193 MWh181 980 kr0 kr181 980 kr
500 MWh471 450 kr0 kr471 450 kr
1000 MWh942 900 kr0 kr942 900 kr
(Samtliga priser exkl moms)

Villakunder

Prisjustering fr.o.m. 1/1 2024

För småhus: 115:55 öre/kWh (inkl. moms)
Fast avgift på 2 038 kr (inkl. moms) per år tillkommer.

Du som har ett bostadshus med upp till och med två lägenheter kategoriseras som småhuskund.

Anslutningsavgiften för villor är 25 500 kronor inklusive moms.

I anslutningspriset ingår tio meter servisrör från tomtgräns mot fastigheten. Rör utöver tio meter från tomtgräns debiteras kund, cirka 600 kronor per meter. Inkoppling i gatan och läggning av servisledningen utförs av Torsnet AB och ingår i anslutningsavgiften. Allt arbete och material därutöver betalas av kunden. Servisen avslutas med två ventiler innanför husgrund. Ventiler ingår i anslutningsavgiften. Anläggningen ska besiktigas efter installation.

Kundens åtaganden vid nyinstallation Inkoppling av primär- och sekundärsystemet i fastigheten ska utföras av rörinstallatör med kompetens för rörarbeten temp 120 gr och tryck 16 Bar. Rören på primärsidan och sekundärsidan ska vara isolerade vid besiktningstillfället enligt VVS-AMA Tabell RB1 serie 43 eller motsvarande. Primärsidans rör är rören från våra avstängningsventiler innanför husgrund fram till Fjärrvärmeväxlaren.

Inköp av värmeväxlare som uppfyller kraven på tekniska bestämmelser från svensk fjärrvärme FVF F:101.

Priser för företag

Prisjustering fr.o.m 1/1 2024

För industrier utan särskilda avtal: 78:33 öre/kWh (exkl. moms).
För flerbostadshus och lokaler: 94:29 öre/kWh (exkl. moms).

Företag betalar normalt ingen fast avgift.

Anslutningsavgiften för företag, flerbostadshus och lokaler är 20 400 kr exklusive moms.
Större kunder (effekt över 55 kW) får anslutningsavgift efter storlek på växlaren. Anslutningsavgiften = effekten på växlaren x 408 kronor exklusive moms.

Kundens åtaganden vid nyinstallation
Inkoppling av primär och sekundärsystemet i fastigheten av rörinstallatör med kompetens för rörarbeten temp 120 gr och tryck 16 Bar. Rören på primärsidan och sekundärsidan skall vara isolerade vid besiktningstillfället enligt VVS-AMA Tabell RB1 serie 43 eller motsvarande. Primärsidans rör är rören från våra avstängningsventiler innanför husgrund fram till Fjärrvärmeväxlaren.

Inköp av värmeväxlare som uppfyller kraven på tekniska bestämmelser från svensk fjärrvärme FVF F:101