Priser för fjärrvärmen

Här hittar du aktuella priser för fjärrvärmen. Vi delar in kunderna i villakunder och företag eftersom moms och avgifter skiljer sig beroende på vilken kategori du tillhör.

Villakunder

Priset för villakunder är oförändrad för 2022.

För småhus: 86,75 öre/kWh (inkl. moms)
Fast avgift på 1 530 kr (inkl. moms) per år tillkommer.

Du som har ett bostadshus med upp till och med två lägenheter kategoriseras som småhuskund.

Anslutningsavgiften för villor är 25 500 kronor inklusive moms.

I anslutningspriset ingår tio meter servisrör från tomtgräns mot fastigheten. Rör utöver tio meter från tomtgräns debiteras kund, cirka 600 kronor per meter. Inkoppling i gatan och läggning av servisledningen utförs av Torsnet AB och ingår i anslutningsavgiften. Allt arbete och material därutöver betalas av kunden. Servisen avslutas med två ventiler innanför husgrund. Ventiler ingår i anslutningsavgiften. Anläggningen ska besiktigas efter installation.

Kundens åtaganden vid nyinstallation Inkoppling av primär- och sekundärsystemet i fastigheten ska utföras av rörinstallatör med kompetens för rörarbeten temp 120 gr och tryck 16 Bar. Rören på primärsidan och sekundärsidan ska vara isolerade vid besiktningstillfället enligt VVS-AMA Tabell RB1 serie 43 eller motsvarande. Primärsidans rör är rören från våra avstängningsventiler innanför husgrund fram till Fjärrvärmeväxlaren.

Inköp av värmeväxlare som uppfyller kraven på tekniska bestämmelser från svensk fjärrvärme FVF F:101.

Nedmontering och bortforsling av befintlig panna och oljetank vid behov.

Priser för företag

Prisjustering fr.o.m 1/1 2022

För industrier utan särskilda avtal: 58,81 öre/kWh (exkl. moms). Höjning med 3%
För flerbostadshus och lokaler: 70,79 öre/kWh (exkl. moms). Höjning med 2%

Företag betalar normalt ingen fast avgift.

Anslutningsavgiften för företag, flerbostadshus och lokaler är 20 400 kr exklusive moms.
Större kunder (effekt över 55 kW) får anslutningsavgift efter storlek på växlaren. Anslutningsavgiften = effekten på växlaren x 408 kronor exklusive moms.

Kundens åtaganden vid nyinstallation
Inkoppling av primär och sekundärsystemet i fastigheten av rörinstallatör med kompetens för rörarbeten temp 120 gr och tryck 16 Bar. Rören på primärsidan och sekundärsidan skall vara isolerade vid besiktningstillfället enligt VVS-AMA Tabell RB1 serie 43 eller motsvarande. Primärsidans rör är rören från våra avstängningsventiler innanför husgrund fram till Fjärrvärmeväxlaren.

Inköp av värmeväxlare som uppfyller kraven på tekniska bestämmelser från svensk fjärrvärme FVF F:101

Nedmontering och bortforsling av befintlig panna och oljetank vid behov.