Miljöpolicy för Torsnet AB

Företaget ska kontinuerligt verka för att minimera alla utsläpp i såväl vatten och luft för att värna om människor och natur.

Företaget ska använda sig av de miljövänligaste material, kemikalier och bränsle som finns att tillgå på marknaden. Vi ska sträva efter att ställa samma miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners som vi ställer på oss själva.

Miljöfrågor och dess konsekvenser ska genomsyra hela företagets arbete- och synsätt – konsekvent. Vårt arbete baseras på kompetenta, innovativa och engagerade medarbetare som förstår vikten av att hushålla med naturresurser och energi, och som ser det som sin uppgift att ständigt förbättra vårt miljöarbete för att uppnå ett hållbart samhälle.