2024-04-29

Under juni och juli kommer vi att underhålla de villapumpstationer som finns i Torsås kommun. Det gör vi för att säkerhetsställa driften framöver. Har ni några funderingar så tveka inte att kontakta oss.

Läs mer

2024-04-29

Vårt projekt med nytt fjärrvärmenät i Söderåkra fortlöper. Vi börjar närma oss slutfasen. Här bygger vi panncentralen, den ska vara i drift i slutet av juni.

Läs mer

2024-01-17

Vi har nu kopplar in ca 1400 kunder och har ca 1050 kunder som valt en tjänst i vårt fibernät. Installation av sista beställda kunderna pågår i alla etapperna. Pågående projektet rörande fiberutbyggnad i Torsås kommuns regi kommer att avslutas vid årsskiftet 2023/24. Våra entreprenörer kommer att avsluta, återställa och färdigställa utbyggnaden inom kort. För […]

Läs mer

2024-01-08

Vi vill påminna dig om att det är viktigt att ha det frostfritt vid vattenmätaren. Om vattenmätaren inte skyddas mot kyla, kan den frysa sönder och orsaka stora vattenskador. Detta kan leda till merkostnader för både dig och oss. För att undvika detta, vänligen se till att vattenmätaren placeras i ett frostfritt utrymme och att […]

Läs mer

2023-10-31

Kraftigt ökade kostnader för införskaffning av biobränsle och övriga leverantörers höjda priser medför att fjärrvärmepriset behöver justeras. Höjningen kommer att bli 11% på samtliga prisparametrar. Den totala kostnaden för en villa med förbrukning på 20 000 kWh höjs i genomsnitt med ca 208 kr/månad (se tabell nedan). Energipriset höjs med 11:45 öre/kWh inklusive moms för småhus, […]

Läs mer

2023-10-18

Nu har vi 1080 kunder inkopplade i fibernätet och 1425 beställningar. Vi arbetar nu med etapp 4 för att alla kunder ska bli inkopplade innan sista november då kopparnätet släcks ner. I etapp 1,3 och 5 arbetar vi med att koppla in efteranmälningarna som kommit in. I etapp 2 återstår ett fåtal kunder att ansluta […]

Läs mer

2023-08-29

Tisdagen den 5 september kommer vi ha ett informationsmöte angående utbyggnaden av nytt fjärrvärmenät i Söderåkra. Projektet delfinansieras via Klimatklivet och Europeiska unionen – NextGenerationEU. Du är välkommen till Möre Hotell i Söderåkra kl. 18:00. Där får Du träffa oss på Torsnet och en del av de entreprenörer som hjälper oss med projektet. Vi kommer […]

Läs mer

2023-08-17

Samtliga beslut är nu tagna för att påbörja utbyggnad av fjärrvärmen i Söderåkra. Projektet har möjliggjorts tack vare delfinansiering via Klimatklivet och Europeiska unionen – NextGenerationEU. Projektet innebär att vi ska bygga ett nytt fjärrvärmenät och värmeverk I Söderåkra. Projektet påbörjas direkt efter semestern och tidplanen är att vi skall leverera fjärrvärme till våra kunder […]

Läs mer

2023-06-28

Försening fiber etapp 2

Läs mer

2023-06-12

Just nu går det åt mycket vatten. För att undvika bevattningsförbud måste vi tillsammans hjälpas åt. En hög vattenförbrukning tillsammans med en fortsatt varm väderprognos gör att vi nu behöver bli mer sparsamma med vattnet. – Vårt vattenverk är hårt ansträngt nu. Vi behöver hjälpas åt för att undvika bevattningsförbud, säger Jörgen Ljungholm, Kalmar Vatten. […]

Läs mer

2023-05-30

Från och med 31 maj är det bevattningsförbud i Brömsebro på grund av låga grundvattennivåer. Vi följer Karlskrona kommun då vi köper vattnet till Brömsebro från dem. Bevattningsförbudet innebär att du inte får använda kommunalt vatten för att till exempel vattna med slang på gräsmattor och rabatter, fylla en pool eller tvätta bilen.

Läs mer

2023-05-09

Vi har nu fått in 1400 beställningar för fiber och har 560 kunder inkopplade på nätet. Vi är sedan januari igång med etapp 3 som ska vara klar under juni månad. I etapp 4 har vi nu 6 maskiner igång och etappen ska var klar under november 2023.

Läs mer