2022-03-10

Öppettider från och med 14e mars Öppettider för besök: Måndag – torsdag, kl. 10:00 – 12:00. För övriga tider gäller tidsbokning. Telefontid Måndag – fredag, kl. 08:00 – 16:00

Läs mer

2022-01-19

Vi har nu installerat 32 kunder till fibernätet och har beställningar på 1026 kunder. Vi har påbörjat projekteringen av etapp tre och fyra för att kunna göra trafikverskansökningar under våren. Därefter påbörjas grävning. Vi har nu stängt etapp fem för beställningar och man kan endast göra efteranmälningar.

Läs mer

2021-12-09

Kundinstallationerna pågår för fullt och vi har idag ca 15 kunder installerade till fibernätet och arbetet fortgår varje dag med nya installationer. Vi har nu nått den magiska gränsen med över 1000 beställningar. Jätteroligt att det är så stort intresse. Efter årsskiftet kommer vi att börja arbeta mer med marknadsföringen och anmälningarna i etapp 3 […]

Läs mer

2021-12-01

Första kunden är inkopplad i Torsås kommuns fibernätI mitten av november anslöts de första kunderna i Torsås kommuns fibernät.En av dem är Anton Olofsson, som på fredagen uppvaktades med tårta ochblommor av kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor (S),projektsamordnare Mikael Berzelius och utvecklingsansvarig i kommunen,Sofie Nyström. Vår mobila uppkoppling har varit svajig och laggat så med […]

Läs mer

2021-11-26

På förekommen anledning vill kommunen informera om, att den fiberutbyggnadsom sker i Torsås kommuns regi fortgår precis som planerat. I dagarna harett utskick gått ut till delar av kommunens hushåll om kommande fiberutbyggnad. Detta utskick har inte skett i samverkan med kommunen.Om du har tecknat avtal med Torsås kommun/ Torsnet om fiberutbyggnad behöver du inte […]

Läs mer

2021-10-26

Vi håller nu på att blåsa in fiber i vårt stamnät från Brömsebro och upp till Gettnabo. Detta kommer att pågå under vecka 43 och 44. Samtidigt är installationen av vår nod i full gång. Nu har vi nått upp till 950 st. beställningar till fibernätet och gjort ett 3:e utskick för etapp 5 / […]

Läs mer

2021-10-13

Läs mer

2021-10-01

Fr.o.m. 1 januari 2022 höjer vi fjärrvärmepriset med 2% för företag och med 3 % för industri. Prishöjningen kommer att synas på din faktura som skickas ut i början av februari 2022. Ökade omkostnader och behovet av investeringar ligger till grund för höjningen.

Läs mer

2021-09-01

Vi kommer under vecka 38-42 att byta ut stora delar av vattenledningen som ligger i Ragnabovägen. Återställning utav vägen genomförs i samarbete med Torsås kommun och kommer att göras efter ledningsarbetet är klart innan årsskiftet. Vi kommer att byta stamledningen fram till avstängningsventil innanför berörda kunders tomt. Det kommer vara begränsad framkomlighet under projekttiden. När […]

Läs mer

2021-08-31

Efter sommarens aktiviteter och utskick i etapp 2 och 5 har vi nu kommit upp i 897 st anmälningar. Vår första tekniknod är nu på plats sedan i måndags v.35 och snart börjar vi komma igång med tomtgrävningar och inblåsning av fiber från Brömsebro och upp mot Gettnabo. I samband med detta kommer vi även […]

Läs mer

2021-06-14

Nu är vi uppe i 844 anmälningar för fiber. Under sommaren kommer vi att göra ett ytterligare utskick för beställningar i etapp 2 och etapp 5. I båda etapperna är vi igång och projekterar. Vi kommer även att vara med i flera samförläggningar under sommaren runt Bergkvara.

Läs mer

2021-06-06

Nu när värmen har kommit och det har blivit dags att fylla era pooler så är vi tacksamma om ni meddelar oss på Torsnet innan ni börjar fylla. Det blir en större förbrukning och vi behöver ha kontroll på vattenflödet i vårt nät.

Läs mer