2021-11-26

På förekommen anledning vill kommunen informera om, att den fiberutbyggnadsom sker i Torsås kommuns regi fortgår precis som planerat. I dagarna harett utskick gått ut till delar av kommunens hushåll om kommande fiberutbyggnad. Detta utskick har inte skett i samverkan med kommunen.Om du har tecknat avtal med Torsås kommun/ Torsnet om fiberutbyggnad behöver du inte […]

Läs mer

2021-10-26

Vi håller nu på att blåsa in fiber i vårt stamnät från Brömsebro och upp till Gettnabo. Detta kommer att pågå under vecka 43 och 44. Samtidigt är installationen av vår nod i full gång. Nu har vi nått upp till 950 st. beställningar till fibernätet och gjort ett 3:e utskick för etapp 5 / […]

Läs mer

2021-10-13

Läs mer

2021-10-01

Fr.o.m. 1 januari 2022 höjer vi fjärrvärmepriset med 2% för företag och med 3 % för industri. Prishöjningen kommer att synas på din faktura som skickas ut i början av februari 2022. Ökade omkostnader och behovet av investeringar ligger till grund för höjningen.

Läs mer

2021-08-31

Efter sommarens aktiviteter och utskick i etapp 2 och 5 har vi nu kommit upp i 897 st anmälningar. Vår första tekniknod är nu på plats sedan i måndags v.35 och snart börjar vi komma igång med tomtgrävningar och inblåsning av fiber från Brömsebro och upp mot Gettnabo. I samband med detta kommer vi även […]

Läs mer

2021-06-14

Nu är vi uppe i 844 anmälningar för fiber. Under sommaren kommer vi att göra ett ytterligare utskick för beställningar i etapp 2 och etapp 5. I båda etapperna är vi igång och projekterar. Vi kommer även att vara med i flera samförläggningar under sommaren runt Bergkvara.

Läs mer

2021-06-06

Nu när värmen har kommit och det har blivit dags att fylla era pooler så är vi tacksamma om ni meddelar oss på Torsnet innan ni börjar fylla. Det blir en större förbrukning och vi behöver ha kontroll på vattenflödet i vårt nät.

Läs mer

2021-05-06

Vi har nu kommit upp i 799 st anmälningar totalt. Utskicket om att stänga etapp 1 för anmälningar den 9 maj har gått ut som en påminnelse. Priset för att efteransluta en fastighet efter stängning kommer att kosta 24 900 kronor.

Läs mer

2021-04-14

Det har kommit till vår kännedom att personer har fått ett e-postmeddelande från namn.efternamn@torsas.se där det står att du har en ”förfallna faktura för din senaste beställning”.  Vi skickar inga e-post påminnelser från våra personliga e-postadresser, typ namn.efternamn@torsas.se Vänligen öppna inte meddelandet utan ta bort det. Torsnet AB

Läs mer

2021-04-01

Efter våra utskick har det tagit fart på inkomna anmälningar. Vi har nu totalt 723 beställningar i alla våra etapper. Vi gräver för fullt i Etapp 1, Brömsebro upp mot Gettnabo och ska installera vår första teknikhus i maj. Vi kommer snart göra ett utskick till i etapp 1 då vi kommer att stänga etappen […]

Läs mer

2021-03-24

För dig som tecknat dig för elektronisk faktura ger vi nu möjligheten att bli fakturerad månadsvis.Hör av dig till kundservice om du fr.o. m. debiteringsmånad april vill få din faktura månadsvis istället för kvartalsvis.

Läs mer

2021-03-02

Nu är vi uppe i 625 anmälningar till vårt bredbandsnät. Vecka 9 kommer vi att göra ett utskick till alla fastighetsägare i etapp 2 och 5 för att informera om att projekteringen är påbörjad och att det är tid att anmäla sig för fiber.

Läs mer