Det är vi som
är Torsnet

Ett kommunalt företag för drift och utveckling av infrastruktur i Torsås.

Ett stort steg tillsammans

Från och med den 1 januari 2020 ansvarar Torsnet AB för Fjärrvärme, Vatten & avlopp och utbyggnad av fibernätet i Torsås kommun. Det finns en rad fördelar med att samla verksamheterna under ett tak, många av dem är tekniska och administrativa.

Största fördelen är dock att vi möjliggör en levande landsbygd med service, livskvalité och snabba, digitala kommunikationsvägar. Som kommunalt företag kan vi fokusera på rätt saker för alla som bor och verkar här. Tillsammans gör vi den största satsningen på infrastruktur i Torsås i modern tid.

Vår affärsidé

Torsnet AB förser kunder och företag i Torsås kommun med produkter och service inom områdena Fiber, Fjärrvärme, Vatten & avlopp. Våra produkter och tjänster ska levereras med hög kompetens, utlovad leveranskvalité och bästa möjliga miljölösningar.

Torsnet AB är en del av Torsås kommun. Läs mer om kommunen här.