Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Vill du hellre fylla i intresseanmälan för hand?
Ladda ner blanketten här (PDF).

(ex stugnr)
(om annan än ovan)
(VVS-entreprenör)
(VVS-entreprenör)

Installationens omfattning

(uppgift används för bedömning av storlek på vattenmätare)
OBS! Anslutning får ej ske utan VA-avdelningens särskilda medgivande. Vatten får ej uttagas vid eller efter servisledningarnas förbindelsepunkt förrän VA-enheten satt upp en permanent vattenmätare. Inkoppling till förbindelsepunkt skall besiktigas innan återfyllningsarbeten sker. Kommunens VA-avdelning ska kontaktas senast 2 dagar före önskad besiktning av servisledningarna och senast 5 dagar innan installation av vattenmätare.
Genom denna anmälan förbinder jag mig att iakttaga gällande bestämmelser för brukande av Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

Huvudmannen medger inkoppling av fastighetens VA-installation till den allmänna anläggningen när anläggningsavgiften är betald.