Flyttanmälan/Ägarbyte

Anmälan om att flytta ut är detsamma som att avsluta ditt avtal.

Avsluta ditt avtal genom att fylla i formuläret nedan. Du kan också fylla i det för hand. Ladda ner blanketten här (PDF).

Nuvarande lagfaren fastighetsägare eller arrendator
Ny lagfaren fastighetsägare eller arrendator
(Om annan än ovan)
Annan fakturamottagare än fastighetsägaren/arrendator, t.ex. hyresgäst

Observera att lagfaren fastighetsägares betalningsansvar för brukningsavgifter för vatten och avlopp kvarstår. I händelse av utebliven betalning från annan fakturamottagare kommer kravet att ställas till fastighetsägararen/arrendatorn.

Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler. Information om våra personuppgiftsregister hittar du på torsas.se/gdpr

*Obligatoriska fält