Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om vatten och avlopp.

Jag har missfärgat vatten, vad är det?

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna. Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen. Om vattnet inte blir klart, vänta en stund och spola igen. Om det inte hjälper efter upprepade försök ber vi dig att kontakta vår kundtjänst 010-353 32 52. Under driftstörningar lägger vi ut aktuell information om ett område har problem. Vi skickar också ut information via SMS till de mobiltelefoner som är registrerade på området.

Jag har stopp i avloppet, vad ska jag göra?

Prova med hett vatten, sugkopp och rensband om du har stopp i avloppet. Undvik starka kemiska propplösare. Om proppen inte går att lösa upp kanske avloppet behöver renspolas – kontakta din rörfirma. Om det verkar vara stopp i de kommunala ledningarna utanför din tomt ska du kontakta Torsnets kundtjänst 010-353 32 52. Vid akut problem med kommunala ledningar – ring vår jour 070-249 40 20.

Vad är lägenhetsavgift som står på min faktura?

Lägenhet är ett begrepp för ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. En lägenhet definieras av att den kan fungera som ett eget boende och är försedd med utrymmen avsedda för personlig hygien samt matlagning eller del i gemensamt kök.

Jag ska gräva på min tomt, var finns det ledningar?

Om du ska gräva på din tomt bör du kontrollera om det finns ledningar i marken. Det gör du genom en begäran om ledningsanvisning på ledningskollen.se. Den når alla berörda ledningsägare i området som är med i Ledningskollen. Att använda Ledningskollen är gratis.
Gå till ledningskollen.se »

Jag har sålt min fastighet, vad behöver jag göra?

Om du har sålt din fastighet ska du anmäla det till oss. Det gör du genom att fylla i eller skriva ut blanketten flyttanmälan/ägarbyte som du hittar på hemsidan. Viktigt att tänka på är att läsa av vattenmätaren i samband med tillträdet.