Priser för Vatten och avlopp

VA-verksamheten i Sverige är ett naturligt monopol som finansieras av taxor istället för skatter. Detta innebär att huvudmannen själv får bestämma sin egen taxa. Här nedan hittar du aktuell taxa för Torsås kommun.