Hög tid att beställa fiber i Etapp 1!

Nu närmar det sig för att börja gräva i etapp 1. Så ni som inte har beställt fiber eller lämnat in en intresseanmälan är det hög tid för att göra det. Vi kommer att börja gräva inom 4 veckor på sträckorna som inte berör trafikverket. När tillstånd är klart kommer vi även börja på sträckan Brömsebro – Gettnabo.

Vi har nu 470 beställningar och 195 intresseanmälningar för vår fiberutbyggnad.