Fiberutbyggnad

Just nu gräver vi i Ebbelångsö i egen regi. Vi är även med på flera samförläggningar tillsammans med Kraftringen och E.on. En sträckning är Skorrö och ner mot Laduryd. En sträckning är Bränderås – Hallasjö – Stenbäck.

Innan jul fick vi klart med tillstånd från Trafikverket att börja gräva längs väg 517 från Brömsebro upp mot Gettnabo. Så inom kort är det start för schaktning.

Vi har nu 558 anmälningar för fiberanslutning och 197 intresseanmälningar.

2021-03-01 justeras fjärrvärmepriserna

Fr.o.m. 1 mars 2021 höjer vi fjärrvärmepriset med 2% och justeringen genomförs på samtliga priser.

Prishöjningen kommer att synas på din faktura som skickas ut i början av april 2021.

Kostnadsutveckling, miljömässiga krav och stigande bränslepriser ligger till grund för höjningen.