Blåsning av fiber till vår tekniknod i Gettnabo.

Vi håller nu på att blåsa in fiber i vårt stamnät från Brömsebro och upp till Gettnabo. Detta kommer att pågå under vecka 43 och 44. Samtidigt är installationen av vår nod i full gång.

Nu har vi nått upp till 950 st. beställningar till fibernätet och gjort ett 3:e utskick för etapp 5 / Gullabo med omnejd. Där kommer vi även hålla ett informationsmöte den 28 oktober mellan kl. 15.00-18.00

Informationsmöte etapp 5 Gullabo

2022-01-01 justeras fjärrvärmepriserna

Fr.o.m. 1 januari 2022 höjer vi fjärrvärmepriset med 2% för företag och med 3 % för industri.

Prishöjningen kommer att synas på din faktura som skickas ut i början av februari 2022.

Ökade omkostnader och behovet av investeringar ligger till grund för höjningen.