Aktiviteter

Efter sommarens aktiviteter och utskick i etapp 2 och 5 har vi nu kommit upp i 897 st anmälningar.

Vår första tekniknod är nu på plats sedan i måndags v.35 och snart börjar vi komma igång med tomtgrävningar och inblåsning av fiber från Brömsebro och upp mot Gettnabo. I samband med detta kommer vi även att börja installera den tekniska utrustningen i noden för att kunna börja kundinstallationerna. Mer exakt datum för inkoppling av första kunden kommer vi att återkomma med.