Månadsbetalning vid e-faktura

För dig som tecknat dig för elektronisk faktura ger vi nu
möjligheten att bli fakturerad månadsvis.
Hör av dig till kundservice om du fr.o. m. debiterings
månad april vill få din faktura månadsvis istället för
kvartalsvis.

Fiberutbyggnad

Nu är vi uppe i 625 anmälningar till vårt bredbandsnät.

Vecka 9 kommer vi att göra ett utskick till alla fastighetsägare i etapp 2 och 5 för att informera om att projekteringen är påbörjad och att det är tid att anmäla sig för fiber.