Kundinstallationerna pågår

Vi har nu installerat 32 kunder till fibernätet och har beställningar på 1026 kunder.

Vi har påbörjat projekteringen av etapp tre och fyra för att kunna göra trafikverskansökningar under våren. Därefter påbörjas grävning.

Vi har nu stängt etapp fem för beställningar och man kan endast göra efteranmälningar.