Stängning av Etapp 2, 30 april

Etapp 2 är nu färdigprojekterad och vi kommer under april månad driftsätta tekniknoden. Vi kommer även att påbörja kundbesök och tomtgrävningar inom kort. Därför behöver vi stänga etapp2 för anmälningar.

Efteranmälningar går att göra efter den 30 april, men då till ett högre pris.

Vi har nu kommit upp i 1157 beställningar till vårt fibernät och vi har anslutit 77 kunder så här långt. Kundinstallationerna fortsätter i etapp 1.

Vi har även driftsatt tekniknoden i Etapp 4 och TBAB;s nya lägenheter i Torshammar är klara med fiber i alla lägenheterna.